Inwestycje.pl

« Powrót

EKOBOX S.A. pozyskał ponad 5,2 mln zł w ramach oferty prywatnej

Inwestycje.pl rozmawiają z Kamilem Suchańskim, prezesem zarządu EKOBOX S.A. Spółka zadebiutuje na rynku NewConnect w III kwartale bieżącego roku.

Inwestycje.pl: Czym zajmuje się spółka?

Kamil Suchański:
EKOBOX SA działa na na rynku elektroenergetycznym i teletechnicznym – posiadamy wieloletnie doświadczenie w  tej branży. W swojej ofercie posiadamy usługi projektowania, wykonania, nadzoru projektów sieci teletechnicznych oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Opracowujemy pełną dokumentację wykonawczą wraz z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. W profilu naszej działalności znajduje się także  budowa linii telekomunikacyjnych. Dzięki narzędziom jakimi dysponujemy i doświadczeniu jesteśmy w stanie wykonać powierzone nam zadanie w sposób, który nie powoduje większych utrudnień logistycznych na terenie, na którym prowadzone są prace.

I: Spółka znajduje się w drodze na NewConnect, niedawno zakończyli Państwo Private Placement. Ile udało się pozyskać środków?

KS:
W ramach oferty prywatnej pozyskaliśmy ponad 5,2  mln złotych. Jest to bardzo dobry wynik, tym bardziej, że większość spółek debiutujących na NC nie przekroczyła progu 3 mln zł.

I: Dlaczego spółka zdecydowała się  w ogóle wejść  na NewConnect?

KS:
Decyzja o wejściu na NewConnect była dla nas naturalnym krokiem wynikającym z przyjętej strategii rozwoju firmy.  Pozyskanie dodatkowych środków związane z emisją na rynku kapitałowym, umożliwi nam skokowy wzrost przychodów i zysków oraz wejście w jeszcze bardziej rentowne zakresy usług, wykonywane przez nas do tej pory tylko częściowo, z uwagi na zbyt niski poziom kapitału.

I: Czy spółka rozważała inne źródła pozyskania kapitału?

KS:
Emisja  akcji to nie jedyne źródło finansowania naszej działalności, cały czas poszukujemy alternatywnych form pozyskiwania kapitału. W przeszłości korzystaliśmy ze środków unijnych oraz kredytów. Dużą część działalności finansujemy ze środków własnych – w najbliższych latach planujemy 100% zysku przeznaczać na rozwój prowadzonej działalności.

I: Na co spółka przeznaczy kapitał pozyskany z emisji akcji?

KS:
Pozyskane środki w pierwszej kolejności przeznaczone zostaną na zwiększenie zasięgu naszej działalności. Chcemy rozwijać zakres prowadzonych prac i wychodzić z  ofertą poza obecny obszar, na którym realizujemy zlecenia. Środki z emisji chcemy również przeznaczyć na rozwój działalności związanej z budową  sieci wysokiego napięcia - projekty tego rodzaju  wymagają posiadania znaczących środków.

I: Czy w związku z planowanym debiutem spółka zamierza zmienić swój core business?

KS:
 Nie zamierzamy zmieniać obecnego profilu działalności spółki. Nadal będziemy specjalizować się w branży elektroenergetycznej. Chcemy skoncentrować się na rozszerzeniu oferty o nowe, bardziej specjalistyczne usługi z tej dziedziny i zwiększyć zasięg geograficzny naszej działalności.

I: Jakie zakładacie Państwo przychody w tym roku? Po debiucie?

KS:
Przewidujemy, że  nasze tegoroczne przychody wyniosą około 20 mln złotych, tegoroczny zysk ponad 3  mln zł. W stosunku do ubiegłego 2010 roku - wartości te  oznaczają ponad 40% wzrost. To z jednej strony efekt rosnącego rynku i coraz lepiej dostosowanej oferty Ekobox, z drugiej oczywiście wzrost przychodów i zysku będzie mozliwy dzięki efektywnemu wykorzystaniu w drugiej połowie roku, pozyskanych z emisji środków.

I: Dziękujemy za rozmowę.

Inwestycje.pl

kk