Inwestycje.pl

« Powrót

Sztuka w portfelu inwestora

Już od ponad dekady wartość rocznego indeksu sztuki Mei Moses przekracza wartość indeksu S&P 500. Indeks Mei Moses odnotował w latach 2003-2008 znacznie szybszy wzrost niż S&P 500, w kolejnym roku nieco stracił na wartość, ale już w 2010 odrobił straty. Od 2010 do końca 2011 Mei Moses World All Art Index wzrósł o 10,2%.

Siłę rynku sztuki pokazuje również porównanie stóp zwrotu i ryzyka różnych kategorii indeksów Mei Moses z indeksem S&P 500. Tradycyjna sztuka chińska i sztuka powojenna wykazały w ostatniej dekadzie dwucyfrowe skumulowane anormalne stopy zwrotu (CAR), co więcej sztuka powojenna odnotowała mniejsze ryzyko niż S&P 500. Wszystkie kategorie indeksów rynku sztuki mają bardzo niską lub ujemną korelację z indeksem S&P 500, dlatego odgrywają istotna rolę w dywersyfikacji inwestycyjnego portfolio.  

Porównanie wyników kategorii indeksów Mei Moses 2000-2011
 

Źródło: Art & Finance Report 2011, Deloitte i ArtTactic

Według finansowych teorii bardziej ryzykowne aktywa generują wyższe zyski. Na tej podstawie eksperci firmy Tutela Capital, zajmującej się zarządzaniem sztuką jako alternatywną klasą aktywów, skomponowali optymalne portfolio inwestycyjne z oczekiwaną stopą zwrotu na poziomie 8% przy minimalnym ryzyku. Wyniki obliczeń przeprowadzonych przez Tutela Capital pokazują, że 12,4% optymalnego portfela inwestycyjnego powinno stanowić złoto, 6,03% - sztuka, a tylko 3,92% akcje. Jest to potwierdzeniem tezy, że sztuka stała się solidną kategorią przy tworzeniu optymalnych strategii inwestycyjnych.   

Optymalne port folio inwestycyjne maksymalizujące zysk i minimalizujące ryzyko

 

Źródło: Art & Finance Report 2011, Deloitte i ArtTactic

Julia Juryczyk, Abbey House
Obraz: Stanisław Młodożeniec, tytuł: Configural

kk