Inwestycje.pl

« Powrót

Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR jako narzędzia wdrożenia porozumień Bazylei III

Warsztaty: Adekwatność kapitałowa, zarządzanie ryzykiem płynności i sekurytyzacja w ramach Pakietu CRD IV/ CRR.

W odpowiedzi na skutki kryzysu finansowego, powstało trzecie już porozumienie bazylejskie – Bazylea III, które zakłada wprowadzenie szeregu regulacji kapitałowych wobec instytucji finansowych, w celu zwiększenia ich stabilności  i wypłacalności.

Od stycznia 2014 zacznie obowiązywać część przepisów przyjętego przez Parlament Europejski pakietu legislacyjnego, znanego jako CRD IV/CRR, który wdraża postanowienia Bazylei III i obejmuje zasady ostrożnościowe dla banków i firm inwestycyjnych w Unii Europejskiej. Znamy już  finalny tekst pakietu w wersji polskiej, systematycznie pojawiają się również standardy techniczne dotyczące zasad jego implementacji w krajach członkowskich.

Podczas naszych warsztatów, zaproszeni eksperci przybliżą Państwu zakres nowych regulacji oraz udzielą praktycznych wskazówek realizacji  wymogów unijnych dotyczących m.in. adekwatności kapitałowej, ustalania buforów kapitałowych i zarządzania ryzykiem płynności.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas warsztatów:
- Interpretacja zapisów Dyrektywy CRD IV i Rozporządzenia CRR
- Standardy techniczne EBA
- Nowe bufory kapitałowe i sposoby ich ustalania
- Ryzyko kredytowe kontrahenta
- Zarządzanie ryzykiem płynności i wskaźniki płynności
- Sekurytyzacja aktywów

Więcej informacji, pełny program oraz formularz zgłoszeniowykonferencje.pb.pl

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz: 22 333 97 77, szkolenia@pb.pl