Inwestycje.pl

« Powrót

Słownik Giełdowy - EA - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - ZEBI - Europejski Bank Inwestycyjny utworzony w 1958 r.; instytucja finansowa Unii Europejskiej, która uruchomiła Krajowy Program Emisji Dłużnych Papierów Wartościowych w złotych. Wstępna kwota Programu wynosi 3 miliardy złotych (około 800 mln Euro).

emitent - podmiot wystawiający albo emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu.

EPS - (Earnings Per Share) zysk netto przypadający na jedną akcję.

erste certyfikaty NTX – strukturyzowane certyfikaty indeksowe na indeks NTX emitowane przez ERSTE Bank; to pierwszy tego typu instrument na warszawskiej Giełdzie. Certyfikaty indeksowe są najprostszym instrumentem finansowym pozwalającym na inwestycje w portfel akcji wchodzących w skład danego indeksu. Certyfikaty na indeks NTX pozwalają na efektywną inwestycję w akcje największych spółek notowanych na rynkach Europy środkowo-Wschodniej jak również, poprzez spółki austriackie w spółki inwestujące w tym regionie. W skład indeksu wchodzi 30 największych pod względem kapitalizacji i free float'u spółek z Austrii, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.


Powrót do spisu alfabetycznego