Inwestycje.pl

« Powrót

Słownik Giełdowy - GA - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Zgiełda – giełda papierów wartościowych prowadzona przez spółkę akcyjną Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

GNMA (Govemment National Mortgage Association), FNMA (Federal National Mortgage Association), FHLMC (Federal Home Loan Mortgage Corporation) - trzy organizacje, które mają najwięk­szy udział w emisji MBS, przy czym GNMA jest organizacją rządu Stanów Zjednoczonych, a po­zostałe dwie pomimo prywatnego kapitału zostają pod nadzorem rządu Stanów Zjednoczonych.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

greckie współczynniki - stanowią miarę zmiany wartości opcji w wyniku zmiany wartości czynników wpływających na wartość opcji. Odpowiadają na pytanie, o ile zmieni się wartość opcji w wyniku:  1) zmiany wartości instrumentu bazowego - współczynnik delta (), 2) upływu czasu do terminu wygaśnięcia - współczynnik theta (), 3) zmiany zmienności instrumentu bazowego - współczynnik Kappa (lub Vega) (), 4) zmiany wolnej od ryzyka stopy procentowej - współczynnik Rho (). Dodatkowo istnieje współczynnik gamma (), który mierzy o ile zmieni się wartość współczynnika delta w wyniku zmiany wartości instrumentu bazowego.

grupa kapitałowa - jednostka dominująca wraz ze wszystkimi jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi.


Powrót do spisu alfabetycznego