Inwestycje.pl

« Powrót

BM BPH: Kluczowy news KGHM

Start indeksów na czwartkowej sesji przy ul. Książęcej wypadł na neutralnych poziomach. Indeks szerokiego rynku WIG otworzył się na poziomie 54 679 pkt (+0,03%), zaś indeks blue chipów WIG20 zniżkował symbolicznie o 0,07% do 2 588 pkt. Optymistyczne zakończenie sesji za Oceanem skłoniło rodzimych inwestorów do chęci zbliżenia się do psychologicznej bariery 2 600 pkt.

Szybko okazało się jednak, że kontrolę nad rynkiem przejęła strona podażowa i indeksy, przede wszystkim największych spółek zaczęły tracić na wartości. Informacją, która przesądziła o kierunku indeksów na czwartkowej sesji była zapowiedź prezesa KGHM trudnego 2014 r. na rynku miedzi. Natychmiastowy spadek na akcjach (-4,5%), jaki nastąpił po tej wypowiedzi to wyraz większych oczekiwań rynku co do wyniku finansowego miedziowego konglomeratu. Negatywne postrzeganie KGHM pogorszyło nastroje i spowodowało powolną zniżkę głównych indeksów. Obok KGHM ponad dwuprocentową przecenę notowały akcje BZWBK i JSW. Brak zdecydowanej aktywności polskich inwestorów można było tłumaczyć brakiem kluczowych danych makroekonomicznych z Eurolandu i nieobecnością Amerykanów (Święto Dziękczynienia). Do końca sesji WIG20 tracił ponad 0,60% do poziomu środowego zamknięcia. Ostatecznie indeks zamknął się na poziomie 2 572 pkt (-0,68%), indeks szerokiego rynku zniżkował o 0,47% przy całkowitych obrotach wynoszących ponad 666 mln zł.

Czwartkową sesję na warszawskim parkiecie zaliczyć można do neutralnych. Notowania w prawdzie zakończyły się na lekkim minusie, ale zakres ostatnich wahań nie przekracza 460 pkt. Fakt ten sprawia, że niewiele zmian nastąpiło również po wczorajszej sesji w obrazie technicznym. Na wykresie dziennym wyrysowana została niewielka czarna świeca, umiejscowiona w zakresie notowań ze środy. Większych zmian nie wykazały również obserwowane wskaźniki. Negatywna dywergencja między RSI a indeksem została utrzymana a brak wyraźnej determinacji popytu spowodował kolejny dzień opadania ADX. Powyższa sytuacja, wobec słabej aktywności inwestorów podyktowanej marazmem rynków globalnych, prawdopodobnie utrzyma się do końca tygodnia. W mocy pozostają zatem dotychczasowe wsparcia i opory.

Spółki


ALIOR
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku zdecydowało o emisji do 6 358 296 akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

KGHM

KGHM spodziewa się spadku cen surowców w przyszłym roku, co będzie istotne dla wyników, ale w kolejnych latach możliwe jest odbicie - poinformował Herbert Wirth, prezes KGHM. Podtrzymał jednocześnie, że nie ma planów rewizji tegorocznej prognozy.
Dodatkowo, KGHM rozmawia z serbskim koncernem RTB Bor o wspólnej budowie fabryki materiałów wybuchowych oraz uruchomieniu nowych złóż miedzi - poinformował dyrektor RTB Blagoje Spaskovski.

KOMPUTRONIK
Komputronik spodziewa się, że III kw. roku obrotowego 2013/14 będzie pod względem wyników co najmniej tak dobry jak przed rokiem, a wyniki całego roku okażą się rekordowe. Niebawem spółka uruchomieni sklep internetowy w języku rosyjskim, a w I kw. 2014 r. rozpocznie sprzedaż na rynku konsumenckim w Niemczech.

INTEGER
Grupa Integer rozważa wprowadzenie spółki zależnej InPost na warszawską GPW. Jeśli spółka zdecyduje się na ten krok to debiut byłby możliwy w drugiej połowie 2014 r. - poinformował Rafał Brzoska, prezes grupy Integer. Grupa Integer liczy na dobry czwarty kwartał i ocenia, że realne jest wypracowanie przez nią około 40 mln zł zysku EBITDA w całym 2013 roku, w 2014 roku można oczekiwać znacznej poprawy wyników spółki zależnej InPost.

LIBET
IAB financing Sarl, spółka kontrolowana przez fundusz private equity Innova Capital, sprzedała 6 mln akcji Libetu - poinformował Libet.

POLIMEX MOSTOSTAL
Sąd Rejonowy w Warszawie zdecydował o umorzeniu trzech postępowań o ogłoszenie upadłości Polimeksu-Mostostalu.

FARMACOL
Część nieruchomości, które Farmacol w ramach konsolidacji przeniósł do jednej spółki zależnej, jest przeznaczona do zbycia - poinformował Marek Długajczyk, dyrektor finansowy spółki. Farmacol oczekuje, że dzięki programowi reorganizacji w 2014 r. wzrośnie poziom przepływów pieniężnych.

WARIMPEX
Warimpex, który po trzech kwartałach ma prawie 5,7 mln euro straty netto, zakłada finalizację sprzedaży hotelu w Pradze w czwartym kwartale, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki spółki. W przyszłym roku możliwe są kolejne transakcje sprzedaży, CAPEX może wynieść ponad 20 mln euro - poinformował PAP Franz Jurkowitsch, prezes Warimpeksu.

CEZ
CEZ zakłada, że na rynku niemieckim w 2014 roku wzrosną ceny kontraktu z dostawą energii w kolejnym roku - poinformował Alan Svoboda, dyrektor ds. sprzedaży CEZ.

KSG AGRO
KSG Agro, ukraińska spółka z branży rolniczej, spodziewa się w 2014 r. poprawy wyników w stosunku do 2013 r. Wzrosty mają pokazać wszystkie segmenty. Na inwestycje w przyszłym roku spółka przeznaczy ponad 54 mln USD, głównie na kompleks hodowlany trzody chlewnej i zakład do produkcji pelletu z lucerny.

BUDIMEX
Budimex Budownictwo, spółka zależna Budimeksu, podpisał z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Toruniu umowę o wartości 44,47 mln zł netto na przebudowę torowiska tramwajowego .

PGNIG
PGNiG powołało do zarządu spółki EuRoPol Gaz - właściciela polskiego odcinka gazociągu jamalskiego: Kazimierza Nowaka na funkcję prezesa zarządu oraz Tomasza Flisa na funkcję wiceprezesa.

KERNEL
Kernel Holding w I kwartale roku obrotowego 2013/2014 miał 33,8 mln USD straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 36,8 mln USD zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 17,4 mln USD. Strata operacyjna wyniosła niemal 22,8 mln USD wobec 55,6 mln USD zysku rok wcześniej i konsensusu 35,6 mln USD. Zysk EBITDA grupy wyniósł 3 mln USD wobec 74,8 mln USD rok temu i 52,2 mln USD konsensusu./pap/

MFO
MFO, producent profili stalowych, planuje pozyskać z oferty publicznej blisko 15 mln zł. Środki przeznaczy na rozwój mocy produkcyjnych. Zapisy na akcje spółki będą przyjmowane w grudniu.

CAPITAL PARK
Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Capital Park, inwestora i dewelopera działającego na rynku nieruchomości, została ustalona na 6,5 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 10 zł . Wartość oferty wyniesie 136,2 mln zł brutto. Spółka planuje wyemitować 20 955 314 nowych akcji serii C, stanowiących 20,01% kapitału akcyjnego. W transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych będzie 19 355 314 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 1 600 000 akcji.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH


kk