Inwestycje.pl

« Powrót

BM BPH: rynek akcji

Czwartkowe notowania na warszawskim parkiecie rozpoczęły się od ponad półprocentowych wzrostów. Na pierwszym kwotowaniu WIG20 zyskał 0,65% ( 2 374 pkt) a WIG 0,55% (51 358 pkt).  Adekwatnie dzień rozpoczęły giełdy europejskie: CAC40 wzrósł o 0,38%, DAX o 0,56% a FTSE o 0,56%. Pierwsza godzina przebiegała pod dyktando kupujących.

Głównie dzięki akcjom banków indeks największych spółek zbliżył się w okolice 2 400 pkt. Opublikowane gorsze od prognoz dane dotyczące zamówień w niemieckim przemyśle jak również zgodna z oczekiwaniami decyzja EBC w sprawie stóp procentowych w zasadzie nie miały wpływu na parkiet przy Książęcej. Kolejne godziny charakteryzowały się niewielką kilkupunktową zmiennością indeksu blue chips. Opublikowana w drugiej części notowań minimalnie lepsza od prognoz liczba złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych jak również wzrostowe otwarcie giełdy na Wall Street pozwoliło stronie popytowej wynieść indeks największych spółek powyżej 2 400 pkt.

Ostatecznie WIG20 zamknął się na maksimum sesyjnym 2 419 pkt, co oznaczało wzrost o 2,56%. Wzrostom towarzyszyły obroty przekraczające 960 milionów złotych. Kupującym z GPW sprzyja rozwój sytuacji na giełdzie za Oceanem – SP500 w czwartek zyskał 1,2%. Zatem szanse na przerwanie gorszej passy warszawskiego parkietu są niemałe. Bardzo ważny będzie jednak przyszły tydzień. Mniej publikacji z rynków bazowych, może znowu przyciągnąć uwagę do emerging markets, które miały przez ostatnie dni chwilę oddechu. W piątek wydarzeniem dnia będzie publikacja raportu z amerykańskiego rynku pracy.

Technika

Po czwartkowej sesji na wykresie WIG pojawiła się wysoka biała świeca, poprzedzona luką hossy oraz poparta wysokim wolumenem. Dodatkowo zamknięcie wypadło powyżej ostatnich lokalnych minimów. Wszystko razem stanowi sygnał pro-popytowy, którego nie da się zignorować. Siły podaży zostały ewidentnie mocno podkopane, a czwartkowe ruchy na wykresie sugerują definitywne zakończenie dwumiesięcznej korekty. Na potwierdzenie byczego układu świeczek konieczne są jednak jeszcze adekwatne wskazania indykatorów.

RSI poczynił co prawda kolejne kroki na wzrostowej ścieżce, ale kluczowy test jeszcze przed indykatorem. Ostatecznym pozytywnym sygnałem byłoby wyjście z zakresu podażowych wskazań, czyli wybicie powyżej oporu na 60,7 pkt. Do szerszego rozwinięcia skrzydeł przez popyt konieczne są jeszcze sprzyjające wskazania ADX, który co prawda ma szansę na wyrysowanie punktu przegięcia, ale jeszcze tego nie zrobił. Poza tym oscylator musi wyjść powyżej 20 pkt, żeby byki mogły myśleć o ataku na dotychczasowe maksima na 55 385 pkt.

MBANK
Zarząd mBanku może zarekomendować wypłatę 50-70% zysku za 2013 r. na dywidendę - prezes banku C. Stypułkowski.
Zysk netto, jaki osiągnie mBank w 2014 r., będzie nieco wyższy niż w 2013 r. – C. Stypułkowski.
Koszty ryzyka mBank w 2014 roku nie powinny być większe niż w 2013 roku, kiedy wyniosły 70 p.b. – C. Stypułkowski.

BOGDANKA
Bogdanka spodziewa się trudniejszego roku niż rok ubiegły. Zakłada, że obniżka cen węgla będzie wyższa niż w 2013 r., średnia jednocyfrowa, a do odbicia na rynku może dojść na początku przyszłego roku – Z. Stopa, prezes Bogdanki.
Bogdanka zakłada, że jej tegoroczna produkcja węgla może wynieść 9,3-10 mln ton – Z. Stopa, prezes Bogdanki. Wcześniej spółka szacowała wydobycie na poziomie 10-10,5 mln ton. W całym 2013 roku wydobycie wyniosło 8,35 mln ton, co oznacza wzrost o ok. 7,3% r/r.
Prezes Bogdanki szacuje, że tegoroczne nakłady inwestycyjne spółki będą nieco wyższe niż ubiegłoroczne, szacowane na ok. 600 mln
W drugiej połowie roku Bogdanka podejmie decyzję w sprawie przyszłości projektu budowy bloku energetycznego w spółce zależnej Łęczyńska Energetyka.
Z. Stopa podtrzymał, że zgodnie ze strategią Bogdanka zamierza rekomendować wypłatę na dywidendę 60% skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok.

KĘTY
Grupa Kęty planuje utrzymać w najbliższych latach obecną politykę dywidendową, zakładającą przeznaczanie na ten cel ok. 40% skonsolidowanego zysku - prezes spółki D. Mańko. Firma chce kontynuować program inwestycyjny, dlatego nie przewiduje zasadniczego zwiększania kwot na dywidendy.
Grupa Kęty ocenia, że przedstawione w czwartek przed sesją prognozy na 2014 rok są "absolutnie bezpieczne", a jeśli otoczenie makroekonomiczne okaże się sprzyjające, mogą zostać przekroczone. Głównym czynnikiem wzrostu ma być eksport.

BUDIMEX
W przetargu na budowę obwodnicę Nysy ofety złożyło ośmiu wykonawców. Najtańsza okazała się oferta konsorcjum Mota-Engil za 307,4 mln zł, druga oferta konsorcjum Heilit + Woerner Budowlana za 325,8 mln zł, a trzecia oferta Budimeksu za 338,4 mln zł. Budżet zamawiającego to 426,9 mn zł - GDDKiA.

PA NOVA
P.A. Nova podpisze do końca lutego dwie umowy kredytowe z BOŚ Bankiem, które w pełni zabezpieczą finansowanie budowy galerii handlowej Galena w Jaworznie. Budowa ma ruszyć na początku marca. Koszt inwestycji to ok. 191 mln zł.

PKP CARGO
A. Purwin, dotychczasowy p.o. prezesa PKP Cargo, został oficjalnie powołany na stanowisko prezesa tej spółki.

MEDICALGORITHMICS
Medicalgorithmics podpisał umowę aliansu strategicznego ze spółkami Labaratorios Isimo SL i Santiago Ardevol na dystrybucję i świadczenie usług medycznych za pomocą systemu PocketECG w Hiszpanii. Wartość umowy w ciągu 5 lat wyniesie co najmniej 13 mln zł.

POLIMEX MOSTOSTAL
Polimex-Mostostal, wraz z konsorcjantem, złożył do sądu pozwy domagając się zapłaty przez GDDKiA kar umownych za wypowiedziane kontrakty na budowę odcinków A4 i S69. Wartość kar przypadająca na Polimex wynosi łącznie 151,8 mln zł.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk