Inwestycje.pl

« Powrót

J.W. Construction Holding S.A. po pierwszym kwartale - koncentracja na planowanych projektach

Pierwszy kwartał J.W. Construction Holding S.A. zamknęła na poziomie 248 sprzedanych lokali. Spółka podjęła również działania w celu uruchomienia w najbliższym czasie dwóch projektów – budowy drugiego etapu osiedla Bliska Wola w Warszawie oraz Centrum III w Łodzi. Wymienione inwestycje w najbliższym czasie pozwolą na wprowadzenie do oferty ponad 1 000 lokali.

Wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2014 J.W. Construction Holding S.A. wypracowała zysk netto na poziomie  5,2 mln zł, czyli o 20,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Marża brutto wyniosła 23,7%. W tym czasie Spółka rozpoznała w wyniku 169 lokali. Bieżąca sprzedaż mieszkań realizowana przez dewelopera wskazuje natomiast na wyraźne ożywienie na rynku. W pierwszym kwartale Spółka sprzedała 248 lokali w porównaniu do 189 w tym samym okresie w roku ubiegłym, co stanowi wzrost o 31,22% rok do roku. Wzrost sprzedaży mieszkań jest efektem nie tylko widocznego ożywienia na rynku mieszkaniowym, którego popyt od początku roku wspomagany jest przez rządowy program MdM i niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych, ale też podjętych przez Spółkę decyzji i działań. W mojej opinii pierwszy kwartał jest dobrym prognostykiem na kolejny okres – komentuje Małgorzata Szwarc-Sroka, Dyrektor Pionu Ekonomicznego J.W. Construction Holding S.A.

Działalność deweloperska i jej perspektywy

W pierwszym kwartale 2014 Spółka otrzymała prawomocne pozwolenie na użytkowanie inwestycji Oaza Piątkowo w Poznaniu. W marcu br. Spółka podjęła decyzję o wyemitowaniu 40.554.960 akcji z prawem poboru, co odpowiada 75% dotychczasowej wartości kapitału zakładowego. Głównym celem emisji jest pozyskanie środków na realizację kolejnych zaplanowanych inwestycji, w tym osiedla przy ul. Berensona, II etapu Bliskiej Woli (obie w Warszawie), a także dwóch projektów w Gdyni: przy ul. Spokojnej i przy ul. Sochaczewskiej. Na uruchomienie czekają także inwestycje: przy ul. Aluzyjnej w Warszawie, kolejny etap Zielonej Doliny, osiedle Centrum III w Łodzi oraz projekt w Katowicach przy ul. Bałtyckiej.

Czynnikiem wpływającym na sprzedaż w przedstawianym okresie były limity cenowe ustalone w ramach programu MdM. J.W. Construction Holding S.A. przygotowała z początkiem roku szeroką ofertę 500 lokali w atrakcyjnych lokalizacjach w całej Polsce, kwalifikujących się do zakupu w zakresie rządowych dopłat.
– Poprzez emisję akcji z prawem poboru i możliwość realizacji wspomnianych projektów, będziemy mogli podwoić liczbę mieszkań dedykowanych beneficjentom programu MdM – zaznacza Małgorzata Szwarc-Sroka, Dyrektor Pionu Ekonomicznego J.W. Construction Holding S.A.

J.W. Construction Holding S.A.
au