Inwestycje.pl

« Powrót

Esperotia Energy Investments S.A. zbuduje kolejną biogazownię rolniczą

Esperotia Energy Investments S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lipca 2012 r., działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, nabyła 100% udziałów w spółce BP 23 Sp. z o.o., która realizuje budowę biogazowni rolniczej o mocy 1 MW el w Legnicy, z możliwością rozbudowy do 2 MW el. Będzie to tym samym już kolejny projekt inwestycyjny realizowany przez Esperotię.

Nabyta spółka BP 23 Sp. z o.o. zamierza zbudować biogazownię rolniczą w Legnicy, która będzie posiadała zainstalowaną moc energetyczną wynoszącą 1 MW el, z możliwością rozbudowy do 2 MW el. Co istotne, projekt ten ma przyznaną dotację z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w wysokości 4.758.000,00 zł. Spółka zawarła również umowę z Generalnym Wykonawcą na budowę tej biogazowni, znajdującej się obecnie w fazie przygotowawczej i posiadającej wszystkie niezbędne pozwolenia oraz mającej zapewnione finansowanie. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane na początek lutego br.

„Od wielu miesięcy planowaliśmy przejęcie tego projektu. Jest to jedna z lepiej przygotowanych, pod względem projektowym oraz zastosowanych rozwiązań technicznych, inwestycji. Zorganizowanie finansowania dłużnego oraz ożywione ostatnio prace nad nową Ustawą o OZE przesądziły o zakupie Spółki BP 23 Sp. z o.o. Najbliższe miesiące będą związane z nakładami inwestycyjnymi, jednak w przeciągu nadchodzących 3 lat inwestycja zacznie przynosić dodatni cash flow.” - mówi Agnieszka Król, Prezes Zarządu Spółki Esperotia Energy Investments S.A.

Esperotia poinformowała także o otrzymaniu przez jej spółkę zależną Carbo Bio Sp. z o.o. drugiej zaliczki w ramach dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Otrzymane środki zostaną przekazane Generalnemu Wykonawcy biogazowni rolniczej w Świdwinie, co umożliwi Spółce sprawną realizację tego projektu inwestycyjnego, będącego w początkowej fazie budowy.

„Kolejne miesiące będą dla nas niezwykle aktywne. Prowadzenie prac budowlanych w dwóch inwestycjach jednocześnie wymagać będzie bardzo dobrze zorganizowanej pracy. Podjęliśmy współpracę z dwoma niezależnymi firmami technologicznymi. Taka decyzja umożliwi nam dokonanie późniejszej weryfikacji przyjętych założeń i porównanie zastosowanych rozwiązań. Wybrani Generalni Wykonawcy są renomowanymi europejskimi przedsiębiorstwami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w budowaniu biogazowni  rolniczych. W planach mamy również kolejne przejęcia oraz kolejne budowy. Zależy nam na wykorzystaniu efektu skali, co będzie miało znaczący wpływ na realizację zysków z poczynionych inwestycji.” - dodaje Prezes Król.

Esperotia Energy Investments S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą spółki celowe przeznaczone do realizacji projektów biogazowni rolniczych zarówno w Polsce, jak i w Bułgarii.


Esperotia Energy Investments S.A.