Inwestycje.pl

« Powrót

JR INVEST S.A. planuje sprzedać Galerię Handlową w Zielonej Górze

JR INVEST S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, otrzymała informację od swojej spółki zależnej Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. o podpisaniu przez nią przedwstępnej umowy sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES. Wartość transakcji zbycia tego obiektu została ustalona na poziomie 11.500 tys. zł netto.

Strony ustaliły, że zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi najpóźniej do dnia 30.06.2015 r., natomiast do dnia 15.06.2015 r. Kupujący zobowiązał się wpłacić Sprzedającemu kwotę w wysokości 2.300 tys. zł będącą zaliczką. Sprzedaż Galerii Handlowej RAMZES wpisuje się w założenia strategii rozwoju Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A., która zakłada nabywanie nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w bardzo dobrych miejscach, a następnie ich dalszą odsprzedaż z zyskiem. Planowana transakcja wpłynie w istotny sposób na wyniki finansowe Spółki oraz jej sytuację majątkową w kolejnych kwartałach.

Właścicielem Galerii RAMZES, zlokalizowanej w Zielonej Górze, jest spółka Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o., która od kwietnia 2012 r. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. Galeria RAMZES była jednym z pierwszych nowoczesnych obiektów handlowo-usługowych w Zielonej Górze oraz w całym regionie. Dzięki swojej bardzo dobrej lokalizacji w ścisłym centrum miasta jest ona jednym z najważniejszych miejsc usługowych oraz handlowych dla mieszkańców miasta. Łączna powierzchnia handlowa tego obiektu wynosi ponad 6.800 m2.

Środki pozyskane ze sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES zostaną przeznaczone na rozwój nowego segmentu biznesowego JR INVEST S.A., jakim są Odnawialne Źródła Energii. Spółka zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie w tym obszarze i być coraz bardziej aktywna na tym rynku, głównie w obszarze fotowoltaiki. JR INVEST S.A. jest akcjonariuszem spółki Columbus Energy S.A., która zajmuje się instalacją systemów fotowoltaicznych oraz innych instalacji OZE dla klienta indywidualnego oraz biznesowego. W kwietniu br. Columbus Energy S.A. poinformowała o podpisaniu 1.000 kontraktów na realizacje mikroinstalacji fotowoltaicznych, których łączna wartość przekracza 50 mln zł. Pod koniec minionego miesiąca podmiot ten został również Autoryzowanym Partnerem BOŚ EKOSYSTEM Sp. z o.o.

„Branża Odnawialnych Źródeł Energii rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Na rynku widoczne jest duże zapotrzebowanie na produkty i usługi z tym związane. JR INVEST S.A. poszukuje w celach inwestycyjnych kolejnych projektów z tej dziedziny.” - komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR INVEST S.A.

W skład Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. wchodzą podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r.


JR INVEST S.A.