Inwestycje.pl

« Powrót

CTE zawiesza subskrypcję akcji

Zarząd notowanej na NewConnect Cenospheres Trade & Engineering (CTE) zdecydował o zawieszeniu subskrypcji akcji serii D. Przyczyną jest aktualna niekorzystna sytuacja na rynku kapitałowym.

W ramach Oferty Spółka oferowała do 650 tys. nowych akcji serii D. W procesie budowania książki popytu cena emisyjna została ustalona na 7,25 zł, co implikowało możliwą wartość oferty 4,7 mln zł.

- Pomimo pozytywnego odbioru działalności Spółki, docierały do nas informacje, że inwestorzy wstrzymują się z zapisami ze względu na niesprzyjającą sytuację na rynkach finansowych. Kiedy ruszaliśmy z Ofertą sytuacja rynkowa, choć już nie najlepsza, była jeszcze stabilna. Niestety w ciągu ostatnich trzech tygodni sytuacja rynkowa znacznie się pogorszyła. – powiedział Jarosław Bronowski, Prezes CTE.
Środki finansowe wpłacone przez osoby, które złożyły zapis na akcje zostaną zwrócone w ciągu 2 dni roboczych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowe terminy Oferty Publicznej zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 31 stycznia 2016 r.

- Nie wycofujemy się z emisji akcji. Spółka ma zabezpieczone finansowanie w średnim terminie, jednak aby efektywnie wykorzystać potencjał rozwoju, w nowym roku chcemy ponownie zaproponować inwestorom nasze akcje. Wraz z rozwojem działalności i przy stabilnym rynku kapitałowym, nasza Spółka będzie prezentować jeszcze lepsze perspektywy. – dodaje Jarosław Bronowski.

W ostatnich tygodniach CTE informowało o podpisaniu kilku listów intencyjnych związanych ze sprzedażą mikrosfery w 2016 r. Łączna potencjalna wartość kontraktów z nich wynikających to ponad 20 mln zł. Obecnie prowadzone są negocjacje nad szczegółowymi umowami i zamówieniami.

Na początku listopada Zarząd CTE opublikował prognozę finansową na lata 2015-16. W przyszłym roku spółka osiągnie 19,1 mln zł przychodów oraz 3,1 mln zł zysku netto.


Cenospheres Trade & Engineering