Inwestycje.pl

« Powrót

Certyfikaty WI Inwestycje Rolne FIZ AN - najlepszym produktem dla biznesu 2015

Certyfikaty WI Inwestycje Rolne FIZ AN zdobyły nagrodę w 7. edycji Rankingu Gazety Finansowej Najlepsze Produkty Dla Biznesu 2015 w kategorii: Produkty Inwestycyjne.

Fundusz zarządzany przez Dom Maklerski W Investments S.A. przez cztery lata istnienia dał zarobić swoim klientom ponad 43 proc., zgromadził blisko 145 mln złotych i jest właścicielem 2600 ha gruntów.

- Cieszymy się z tej nagrody, jak widać warto podejmować odważne decyzje inwestycyjne. – mówi Piotr Sawala, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego W Investments S.A. – Obserwując kilka lat temu nieciekawą sytuację na rynkach finansowych i rozczarowanie inwestorów stopami zwrotu z tradycyjnych produktów finansowych, postanowiliśmy zaryzykować i powołać do życia fundusz alternatywny.

Od czterech lat, co miesiąc, przynosi on swoim klientom atrakcyjne i stabilne stopy zwrotu, a nasza instytucja z powodzeniem zarządza już czterema funduszami alternatywnymi opartymi o twarde aktywa - grunty rolne, Private Equity, ekskluzywne domy seniora i lasy.

WI Inwestycje Rolne FIZ AN to fundusz inwestujący wyłącznie w ziemię rolną. Celem Zarządzających jest zwiększenie wartości certyfikatów poprzez: zwielokrotnienie zysków z tytułu uzyskiwanych dopłat obszarowych, sprzedaż plonów rolnych, stabilny wzrost ceny ziemi rolnej w Polsce oraz dzierżawę. W celu realizacji polityki inwestycyjnej fundusz zatrudnia profesjonalistów z kilkunastoletnim stażem i praktyką w zakresie wyszukiwania gruntów, ich zagospodarowania i prowadzenia na nich właściwych zabiegów agrotechnicznych, aplikowania o dotacje oraz sprzedaży plonów lub dzierżawy.

Ranking Gazety Finansowej Najlepsze Produkty Dla Biznesu ma na celu promowanie produktów, które w mijającym roku zasłużyły się szczególną innowacyjnością, elastycznością, oraz konkurencyjnością na rynku. Jury, na podstawie zgłoszeń i własnej analizy, wyłoniło po 3 produkty w kilkunastu kategoriach. W kategorii: Produkty Inwestycyjne 2015 zostały wyróżnione Certyfikaty WI Inwestycje Rolne FIZ AN.


Dom Maklerski W Investments S.A.