Inwestycje.pl

« Powrót

BDM: Bogdanka - 'kupuj'

Po uwzględnieniu w modelu aktualizacji założeń wynikających głównie z wyższych wolumenów sprzedaży i niższej długookresowej ścieżki cenowej, decydujemy się utrzymać zalecenie Kupuj.

Korekta naszych założeń wpłynęła na obniżenie ceny docelowej do poziomu 39.8 PLN/akcję i odzwierciedla to mniejszą atrakcyjność inwestycyjną Bogdanki z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych. Zgodnie z naszymi prognozami, spółka na lata 2016-2017 handlowana jest przy mnożnikach EV/EBITDA na poziomie 3.7x-3.5x. Historycznie inwestorzy akceptowali znacznie wyższe mnożniki rynkowe. Obecne negatywne postrzeganie Bogdanki związane jest m.in. z szeregiem ryzyk związanych z przyszłą polityką głównego właściciela wobec spółki.

Poprzednią rekomendację Kupuj z ceną docelową 42.36 PLN/akcję (po odcięciu dywidendy) wydaliśmy pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Ogłoszone później wezwanie na walory Bogdanki przez Enea i znaczna (krótkookresowa) poprawa klimatu inwestycyjnego wokół spółki stwarzała dogodną okazję do zrealizowania zysków.


...Więcej informacji w załączniku


DM BDM SA