Inwestycje.pl

« Powrót

Kasomat.pl wyemitował dwie partie obligacji

W październiku 2015 roku marka Kasomat.pl wyemitowała pierwszą partię obligacji. Szybko znaleźli się inwestorzy, którzy nie tylko nabyli całą pulę, ale i wyrazili zainteresowanie kolejną. Druga emisja miała miejsce w grudniu i również zakończyła się sukcesem.

Rok 2015 był dla firm z sektora pożyczkowego bardzo intensywny. Po raz pierwszy w historii branża pożyczkowa przekroczyła poziom 5 mln zł wartości udzielonych pożyczek, co oznacza, że od 2010 roku urosła ponad dwukrtonie.

Aktualnie sektor obsługuje ok. 1,5 mln Polaków. Zakończono także prace nad wzbudzającą mnóstwo kontrowersji nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, którą określa się mianem tzw. ustawy antylichwiarskiej. Nowe przepisy, które nakładają na firmy pożyczkowe m.in. limit całkowitych kosztów pożyczki oraz limit odsetek za nieterminowość, zaczną obowiązywać od marca 2016 roku. Część z firm pożyczkowych zostanie również objęta podatkiem bankowym, który wynosi rocznie 0,44 proc. wartości posiadanych aktywów.

Również Kasomat.pl, marka będąca częścią poznańskiej spółki Surat, może zaliczyć 2015 rok do intensywnych, ale udanych. Do priortytetowych zadań firmy należało pozyskiwanie nowych klientów, a także utrzymanie i oddłużenie stałych pożyczkobiorców. Ważnym celem była poprawa procesów związanych z udzielaniem pożyczki. Jednak aby móc ulepszać swoje produkty, oferować coraz bardziej spersonalizowane usługi oraz w przyszłości wdrażać nowe rozwiąznia (m.in. uruchomienie obsługi klienta w weekendy, wdrożenie aplikacji mobilnej itp.) niezbędni są inwestorzy. To właśnie od nich, w dużej mierze zależy dalszy rozwój firmy pożyczkowej, dlatego w ubiegłym roku Kasomat skupił się na przyciągnięciu uwagi inwestorów.

Jak podkreśla Margita Kaczmarek, prezes zarządu Kasomat.pl, W październiku spółka wyemitowała obligacje, które, dzięki dobrym wynikom marki, szybko zyskały nabywców. Inwestorzy zdecydowali się też prawie natychmiast objąć kolejną partię. Obligacje serii B rozeszły się w mgnieniu oka, co pozwala Kasomatowi patrzeć z optymizmem na 2016 rok.


Sylwia Stwora
Inwestycje.pl