Inwestycje.pl

« Powrót

BDM: GTC - 'akumuluj'

Decydujemy się podnieść cenę docelową do 7,33 PLN/akcję, utrzymując jednocześnie zalecenie Akumuluj. Doceniamy reorganizację modelu biznesowego GTC i skupienie się wyłącznie na działalności biurowo-handlowej. Zwracamy uwagę, że po dokonaniu wysokich odpisów w minionych latach i sprzedaży aktywów, które najmocniej obciążały bilans dewelopera (głównie w Rumunii), ryzyko utraty wartości jest mocno ograniczone (poprawie uległo też otoczenie makro, co pozytywnie wpływa na kompresję stóp kapitalizacji). Uważamy również, że prowadzone akwizycje przełożą się na wzrost wartości walorów grupy (GTC unika inwestycji w lokalnych ośrodkach poza Polską), co w połączeniu z planowanym refinansowaniem części zadłużenia powinno umożliwić dalsze zakupy istniejących obiektów. Doceniamy także działania mające na celu obniżenie kosztów SGA i finansowych, co było już widoczne w 1Q16. Czynnikiem wspierającym wyniki grupy będzie zapewne otwarcie Galerii Północnej, która jest planowana na 2H17 (dodatkowym czynnikiem wspierającym kurs akcji GTC byłoby szybsze otrzymanie zgody na budowę Galerii Wilanów; w modelu przyjmujemy, że prace ruszą dopiero w 2018 roku). Ponadto, według naszych założeń zanika premia dla wskaźnika P/BV w odniesieniu do innych międzynarodowych deweloperów biurowo-komercyjnych.


...Więcej informacji w załączniku


Wydział Analiz i Informacji
Dom Maklerski BDM S.A.