Inwestycje.pl

« Powrót

Saxo Bank publikuje wyniki finansowe za 2016 rok

 Saxo Bank Group opublikował wyniki finansowe za 2016 rok. Przychód operacyjny grupy wzrósł do 2,9 miliarda DKK z 2,1 miliarda DKK w 2015 roku. Zabezpieczone depozyty klientów osiągnęły nowe szczyty, rosnąc o niemal 15 miliardów DKK do poziomu 92,3 miliarda DKK na koniec 2016 roku, co potwierdza to zaufanie klientów do banku. 

Zysk netto wyniósł 302 miliony DKK wobec straty netto 645 milionów DKK w roku 2015 (na wyniki w 2015 r. negatywny wpływ miały wydarzenia w Szwajcarii z 15 stycznia 2015 r.).
 
Pozycja kapitałowa banku jest mocna – współczynniki Common Equity Tier 1 Ratio, Tier 1 Capital Ratio i Total Capital Ratio grupy wynosiły odpowiednio 14,9%, 17,1% i 19,5%. Z kolei bufor Common Equity Tier 1 wyniósł 1,0 miliarda DKK, odpowiadając 6,4% w ujęciu obejmującym ekspozycję ryzyka.
 
Saxo Bank Group nie przewiduje obecnie żadnego zdarzenia kredytowego, które może istotnie wpłynąć na wyniki w 2017 roku.
 
Kluczowe wyniki w 2016 roku (w nawiasie dane za 2015 r.)

W 2016 roku głównym punktem strategii była kontynuacja wzrostu oraz poszerzanie bazy klientów Saxo poprzez inwestycje i rozwój oferty produktowej obejmującej różnorodne aktywa. 
 
W ubiegłym roku doszło do wielu istotnych wydarzeń politycznych, przede wszystkim referendum w sprawie opuszczenia UE przez Wielką Brytanię (23 czerwca 2016 r.) oraz wyborów prezydenckich w USA (8 listopada 2016 r.). Dzień po wyniku wyborów w USA, 9 listopada 2016 roku, Saxo Bank osiągnął nowy rekord aktywności handlowej na rynku z liczbą 490 tysięcy transakcji.
 
Koszty pozostawały w centrum uwagi w roku 2016 roku – udało się je zmniejszyć pomimo wzrostu nakładów na wydajność i zwiększeniu jakości usług dla klientów. Koszty pracownicze i administracyjne wyniosły 2,1 miliarda DKK, co stanowiło spadek o 9% w porównaniu do 2015 r., przede wszystkim dzięki obcięciu wydatków w obszarze marketingu, sponsoringu i kwestii prawnych.
 
- Jesteśmy zadowoleni z zanotowanych w 2016 roku wyników, które odzwierciedlają nasze starania w kierunku demokratyzacji obrotu i inwestycji oraz gwarantowania naszym klientom dostępu do globalnych rynków kapitałowych. Naszym celem jest dalsze rozwijanie działalności w 2017 roku. 

Nasze inwestycje w technologię i produkty w zeszłym roku wzbogacają naszą ofertę oraz umożliwiają wyjście naprzeciw oczekiwaniom nowych klientów. Zaprezentowaliśmy między innymi pierwsze na rynku rozwiązanie do cyfrowego obrotu obligacjami, a także SaxoSelect, czyli cyfrową, zautomatyzowaną usługę inwestycyjną, która jest skierowana do klientów szukających bardziej uznaniowego podejścia do obrotu na globalnych rynkach finansowych – powiedział Kim Fournais, Prezes i Współzałożyciel Saxo Banku.
 
- Wielu regulatorów wyszło z nowymi propozycjami dotyczącymi ochrony klientów posługujących się dźwignią finansową. W wielu przypadkach wyprzedziliśmy te propozycje, ponieważ już wcześniej podjęliśmy strategiczną decyzję o rezygnacji z konkurowania za pomocą wysokiej dźwigni finansowej. Niektóre z sugerowanych zmian kładą większy nacisk na jakość oferowanych usług, platform oraz różnorodność produktów. Zgadzamy się z tymi propozycjami i prognozujemy, że wpłyną one pozytywnie na klientów Saxo Banku – dodał Fournais.

Saxo Banku