Inwestycje.pl

« Powrót

BDM: INSTAL KRAKÓW "Kupuj"

Od czasu naszej ostatniej rekomendacji (29/09/2016, Kupuj) kurs Instalu Kraków wyraźnie zyskał na wartości, ale zachowywał się słabiej niż WIG (+15% vs +30%). Opublikowane w tym tygodniu wyniki za 1Q’17 były wyraźnie lepsze r/r na poziomie oczyszczonego EBIT, do czego przyczynił się m.in. dobry wynik w deweloperce oraz wyjście ponad break-even w budowlance.

Podkreślamy mocną ekspozycję spółki na krakowski rynek nieruchomości mieszkaniowych. Pod koniec 2016 roku Instal wyraźnie zwiększył ofertę dostępnych w ofercie mieszkań i w bieżącym roku sprzedaje średnio ok. 50 mieszkań miesięcznie (czyli na poziomie takich deweloperów notowanych na GPW jak Inpro czy Marvipol).

Biorąc pod uwagę wejście na wzrostową ścieżkę wyników na poziomie skonsolidowanym, generowane rezultaty i posiadane aktywa netto w obszarze deweloperskim, a także wartość spółki zależnej Frapol oraz nasze konserwatywne podejście do wyceny działalności budowlanej, nie widzimy uzasadnienia dla obecnej wyceny giełdowej Instalu Kraków. Podsumowując,
zmieniamy nieznacznie wycenę akcji z 19,9 PLN do 20,0 PLN i utrzymujemy zalecenie Kupuj.
 
W liście do akcjonariuszy po wynikach 2016 roku prezes ocenił, że „pomimo przejściowych trudności”, perspektywy na kolejne lata są optymistyczne. Po słabych wynikach w segmencie budowlanym w Polsce w okresie 2015-3Q’16, spółka miała w 2H’16 kłopoty także w Niemczech (strata EBIT), jednak zakładamy, że w 2017 roku sytuacja ulegnie ustabilizowaniu (w 1Q’17 segment osiągnął break-even) Zwiększeniu uległo w 2016 roku zadłużenie.

Wiążemy je z wyraźnym wzrostem zaangażowania kapitału obrotowego w działalność operacyjną (rozwój segmentu deweloperskiego, odbicie od dna segmentu budowlanego w Polsce, rozwój działalności Frapolu). Zwracamy uwagę, że w 1Q’17 (mimo historycznie negatywnej sezonowości) spółka miała dodatni cash flow operacyjny. 
 
Więcej informacji w załączniku
 
Dom Maklerski BDM SA