Inwestycje.pl

« Powrót

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

Informacje gospodarcze

Z kraju:

Dziś RPP ogłosi decyzję odnośnie stóp procentowych. Szeroki konsensus zakłada utrzymanie stóp na dotychczasowym poziomie 1,5%.
 
Dziś o 14:00 opublikowane zostaną wskaźniki inflacji bazowej.
 
Dziś o 16:00 opublikowany zostanie komunikat po posiedzeniu RPP.
 
Kolejne kwartały przyniosą spowolnienie dynamiki PKB z poziomu 5,1% w I kw. - powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Dodał, że pogorszeniu może ulec koniunktura zewnętrzna.
 
Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w marcu o 5,2% r/r, po wzroście o 7,5% r/r w lutym - podał Eurostat.
 
Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, w maju nie zmienił się m/m - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie BIEC, presja inflacyjna ustabilizowała się, ale istnieją przesłanki, że może ona powrócić.
 
Ze świata:
 
Dziś o 14:00 rozpocznie się wystąpienie publiczne szefa EBC (M. Draghi).
 
Dziś o 14:30 w USA podane zostaną dane z rynku nieruchomości za kwiecień (wydane pozwolenia, rozpoczęte budowy domów).
 
Dziś o 15:15 w USA podane zostaną dane o produkcji przemysłowej w kwietniu, która ma wzrosnąć o 0,6% m/m.
 
Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w I kwartale 2018 r. wzrósł o 0,4% k/k - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w II wyliczeniu.
 
Produkcja przemysłowa w strefie euro w marcu wzrosła o 0,5% m/m, podczas gdy poprzednio spadła o 0,9%, po korekcie z -0,8% - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w Luksemburgu.
 
Produkt Krajowy Brutto Niemiec wzrósł w I kwartale 2018 r. o 0,3% k/k, po uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w I wyliczeniu.
 
Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w maju jak prognozowano - wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wyniósł -
8,2 pkt. wobec -8,2 pkt. miesiąc wcześniej. 
 
Więcej informacji w załączniku

BM Alior Bank