Inwestycje.pl

« Powrót

Raport Dell EMC: przedsiębiorstwa, które gruntownie zmodernizują swoje środowisko informatyczne, pokonają konkurencję

 88% ankietowanych przekształca środowisko IT w minimalnym lub średnim tempie, 81% zgadza się ze stwierdzeniem, że przekształcenie środowiska IT jest niezbędne, aby odnieść sukces na rynku     


Dell EMC opublikowała wyniki nowego, przeprowadzonego przez Enterprise Strategy Group (ESG), badania nad korzyściami z transformacji środowiska informatycznego. Wyniki potwierdzają stwierdzenie, że transformacja środowiska informatycznego może poprawić wyniki finansowe firmy oraz sprzyja innowacyjności, rozwojowi i różnicowaniu prowadzonej działalności.
 

Współczesna gospodarka to liczne gwałtowne zmiany często wywoływane przez nowe i innowacyjne zastosowania technologii. Aby przetrwać i rozwijać się we współczesnym świecie cyfrowym, firmy reagują na zmieniające się oczekiwania klientów przez wdrażanie nowych technologii, procesów i kompetencji. Niezwykle ważnym pierwszym etapem tej zmiany jest transformacja środowiska informatycznego, dzięki której firmy mogą szybciej wprowadzać produkty na rynek, być konkurencyjne i bardziej innowacyjne.


Według badania ESG 2018 IT Transformation Maturity Study, zamówionego przez firmy Dell EMC i Intel:

 

·         81% firm zgadza się ze stwierdzeniem, że bez transformacji środowiska informatycznego stracą możliwość konkurowania na swoich rynkach wzrost z 71% w 2017 roku

·         88% ankietowanych stwierdziło, że ich firma podlega presji, aby wprowadzać nowe produkty i usługi coraz szybciej.

·   Firmy, które przeprowadziły transformację, mają 22 razy większe szanse wyprzedzić konkurencję we wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług.

 


·        
Przedsiębiorstwa, które przeprowadziły transformację, 2,5 razy częściej wierzą, że mają silną pozycję, która pozwoli im konkurować i odnosić sukcesy na swoich rynkach przez kilka następnych lat.

·         Przedsiębiorstwa, które przeprowadziły transformację, mają 18 razy większą szansę na podejmowanie lepszych i szybszych decyzji na podstawie danych niż ich konkurencja, a także 2 razy częściej przekraczają poziom przychodów, który postawiły sobie za cel.


Jeff Clarke, wiceprezes ds. produktów i działalności operacyjnej Dell Technologies, powiedział:
 
- Dane dają nowy rodzaj przewagi nad konkurencją, ale stały się one bardzo rozproszone są zlokalizowane w systemach brzegowych, głównym centrum przetwarzania danych i chmurze. Przedsiębiorstwa wiedzą, że muszą szybko przekształcać te dane w wiedzę przydatną biznesowo, a wymaga to kompleksowej infrastruktury informatycznej umożliwiającej analizowanie, przechowywanie i chronienie danych znajdujących się w dowolnym miejscu. Celem naszej firmy jest umożliwienie naszym klientom uzyskania lepszych wyników biznesowych, realizacji kompleksowej strategii i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które zrewolucjonizują rynek bez obaw, że sami staną się ofiarami rewolucji.


Badanie ESG 2018 IT Transformation Maturity Study
 


ESG 2018 IT Transformation Maturity Study to kontynuacja ważnego, zamówionego przez firmę Dell EMC, badania
ESG 2017 IT Transformation Maturity Study. Celem badania było poznanie stanu przedsięwzięć transformacji środowiska informatycznego, korzyści odnoszonych przez firmy, które ukończyły taką transformację, oraz ról kluczowych technologii w tej transformacji. Grupa ESG zastosowała oparty na badaniach i danych model dojrzałości, aby zidentyfikować różne etapy transformacji środowiska informatycznego i ustalić, w jakim stopniu różnym przedsiębiorstwom udało się osiągnąć te etapy. Podstawą badania były odpowiedzi na pytania o wprowadzenie zmodernizowanych technologii w centrach przetwarzania danych, automatyzację procesów IT oraz zmienioną dynamikę organizacyjną. 


John McKnight, wiceprezes ds. badań Enterprise Strategy Group, powiedział: Aby liczyć się na rynku i rozwijać działalność, firmy muszą być obecnie dynamiczne i elastyczne, a transformacja środowiska informatycznego odgrywa tu dużą rolę. Wyraźnie widać, że transformacja IT cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm, a kierujące nimi osoby dostrzegają niezwykle istotną rolę tej transformacji dla ogólnej strategii biznesowej i konkurencyjności. Przeprowadzenie transformacji nie jest łatwe, ale według naszych badań firmy, które to zrobiły, odczuwają rzeczywiste korzyści: częściej wyprzedzają konkurencję we wprowadzaniu nowych produktów i usług na rynek, podejmują lepsze i szybsze decyzje niż konkurencja oraz przekraczają poziom przychodów, który postawiły sobie za cel. 

W tym roku 4 000 objętych badaniem firm przypisano do takich samych poziomów dojrzałości:

·    
    
Etap 1 Zacofanie (6%): przedsiębiorstwo nie spełnia wielu lub wręcz żadnych kryteriów transformacji infrastruktury informatycznej określonych w badaniu ESG.

·    
    
Etap 2 Zalążek zmian (45%): przedsiębiorstwo czyni postępy w transformacji infrastruktury informatycznej, ale jedynie w minimalnym stopniu wdrożyło nowoczesne rozwiązania w zakresie centrów przetwarzania danych.

·    
    
Etap 3 Ewolucja (43%): przedsiębiorstwo wykazuje zaangażowanie w transformację infrastruktury informatycznej i w umiarkowanym stopniu wdrożyło nowoczesne rozwiązania w zakresie centrów przetwarzania danych oraz metod świadczenia usług informatycznych.

·    
    
Etap 4 Pełna transformacja (6%): przedsiębiorstwo przeprowadziło najdalej posuniętą transformację infrastruktury informatycznej. Wyniki tegorocznych badań pokazują wzrost dojrzałości transformacji informatycznej firm i ogólne przekonanie, że jest ona strategiczną koniecznością.

·    
    
96% ankietowanych odpowiedziało, że w ich firmach prowadzone są przedsięwzięcia transformacji cyfrowej: na etapie planowania, na początku wdrożenia, w toku lub na etapie dojrzałości.

·    
    
Firmy, które osiągnęły stan Pełna transformacja, 16 razy częściej prowadzą dojrzałe projekty transformacji cyfrowej niż firmy, których stan to Zacofanie (odpowiednio 66% i 4% firm).

·    
    
Przedsiębiorstwa, których stan to Pełna transformacja, 2 razy częściej przekroczyły planowany poziom przychodów w zeszłym roku niż firmy, których stan to Zacofanie (odpowiednio 94% i 44% firm).

·         84% ankietowanych z firm, w których prowadzone są przedsięwzięcia transformacji cyfrowej, stwierdziło, że firma ma silną lub bardzo silną pozycję na rynku. 


Dojrzała transformacja środowiska informatycznego sprzyja innowacyjności i wzrostowi, poprawie sprawności IT oraz redukcji kosztów. Dokładniej:

 

·         Przedsiębiorstwa o Pełnej transformacji są w stanie przenieść o 17% więcej swojego budżetu IT na działania innowacyjne.

·    
Kończą 3 razy więcej projektów IT przed terminem i 10 razy częściej wdrażają większość aplikacji przed terminem.

 

·      Przedsiębiorstwa o Pełnej transformacji realizują o ponad 14% więcej projektów IT poniżej budżetu i wydają 31% mniej na aplikacje o kluczowym znaczeniu biznesowym. 

 

Rzeczywista transformacja środowiska informatycznego i transformacja cyfrowa - kilka przykładów


Rio Grande Pacific 
z Teksasu dobrze zna korzyści z transformacji środowiska informatycznego. Firma ta przekształciła się z tradycyjnych linii kolejowych w dostawcę usług technologicznych dla innych linii kolejowych oferujących przewozy na krótkich dystansach. Rio Grande Pacific przeprowadziła transformację środowiska informatycznego, aby szybciej się rozwijać. Modernizacja centrum przetwarzania danych zaowocowała dziesięciokrotnym przyspieszeniem usług, zmniejszeniem zużycia prądu w centrum przetwarzania danych o 93%, znacznie sprawniejszym i szybszym instalowaniem serwerów w stelażach, a także stworzyła nowy obszar działalności biznesowej: kolejowy internet rzeczy (Railway Internet of Things, RIOT).
 


Bank Leumi to czołowa i najstarsza w Izraelu spółka bankowa, która również odczuwa korzyści z transformacji środowiska informatycznego dzięki niej otworzyła swój całkowicie mobilny bank Pepper. Firma postanowiła stworzyć platformę, która zapewni lepszą obsługę klientów, szybciej ich przyciągnie i dotrze do nowego pokolenia klientów. Potrzebna była do tego bardziej elastyczna infrastruktura. Firma zaczęła korzystać z chmury hybrydowej i centrum przetwarzania danych sterowanego programowo. Dzięki temu kod trafia ze środowiska programistycznego do produkcyjnego w ciągu kilku godzin zamiast tygodni, a nowe środowiska można tworzyć szybciej i taniej. Wszystko to pomogło wprowadzić na rynek nowy innowacyjny produkt.
 


Wojciech Gryciuk