Inwestycje.pl

« Powrót

Elemental Holding – wyniki finansowe za Q1 2018

Elemental Holding – europejski lider w recyklingu elektroniki i katalizatorów – w pierwszym kwartale 2018 roku wypracował skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 372,62 mln zł, co oznacza wzrost o 7% rok do roku. Narastający zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 5,30 mln zł, a EBIDTA 14,68 mln zł.

„Elemental Holding to stabilna spółka, która systematycznie rozwija się organicznie i przez akwizycje. Udało nam się zbudować przewagi konkurencyjnie zarówno geograficznie – za pośrednictwem spółek przejętych w Europie Zachodniej, jak i w oparciu o dywersyfikację działalności. Mogę zapewnić akcjonariuszy, że spółka kontynuuje ambitną ścieżkę umacniania globalnej pozycji w recyklingu strategicznych metali przemysłowych i szlachetnych” – powiedział Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.

W 2017 roku Elemental Holding skokowo powiększył skalę prowadzonego biznesu we wszystkich segmentach, pomimo relatywnie niewielkiego wzrostu cen metali przemysłowych i szlachetnych. Głównym motorem były większe wolumeny przetwarzanych odpadów metalowych, rozwój organiczny i pełna konsolidacja przejętych podmiotów. Dzięki temu spółka umocniła się na pozycji wiodącego gracza w recyklingu katalizatorów samochodowych (SAC) i obwodów drukowanych (PCB) w Europe Centralnej oraz na Bliskim Wschodzie, jednocześnie stając się w tym zakresie działalności rynkowej jednym z pięciu największych graczy w całej Europie.

Ponadto Elemental Holding rozpoczął rozmowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (EBRD), mające na celu ocenę możliwości potencjalnego zaangażowania EBRD w prowadzone przez spółkę projekty. W grudniu 2017 roku spółka podpisała umowę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI S.A. Spółka rozważa też rozszerzenie działalności w zakresie recyklingu baterii i dalszą ekspansję zagraniczną.

W lutym 2018 Elemental Holding sfinalizował zakup 85% udziałów niemieckiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych. Niemiecka spółka RECAT zbiera oraz przetwarza rocznie około 350 ton zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, generując przychody na poziomie 20 mln EURO.

Grupa Elemental działa na 35 rynkach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, poza Polską w oparciu o własne oddziały (m.in. na Litwie, w Słowacji, Turcji, Emiratach Arabskich, Finlandii, Estonii i Wielkiej Brytanii) oraz przedstawicielstwa handlowe. Spółki Elemental Holding SA pozyskują złom metali nieżelaznych, odpady elektroniczne oraz zużyte katalizatory na ok. 50 rynkach na świecie.

W latach 2016-2017 roku Elemental Holding sfinalizował:Elemental Holding