Inwestycje.pl

« Powrót

Jakie są zalety faktoringu niepełnego?

Faktoring niepełny to bardzo popularny rodzaj faktoringu wśród polskich przedsiębiorców, którzy coraz chętniej decydują się na ten rodzaj finansowania. Tylko w 2017 roku, liczba polskich firm, które korzystały z usług faktoringowych, przekroczyła 8 tysięcy.

Faktoring niepełny, zwany również faktoringiem z regresem, to rodzaj faktoringu, szczególnie polecany dla firm, które cenią sobie szybki przepływ gotówki bez ponoszenia dużych kosztów. Faktoring niepełny wykorzystują zarówno małe firmy, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na rynku, jak również duże korporacje ze znacznym udziałem w rynku.

Faktoring niepełny – co daje Twojej firmie?Faktoring niepełny (faktoring z regresem) jest jednym z najczęściej wybieranych rodzajów usług faktoringowych w Polsce. Faktoring niepełny pozwala na szybkie uzyskanie finansowania działalności na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności. Po dokonaniu sprzedaży towarów lub usług, przedsiębiorstwo wykorzystujące faktoring niepełny (faktorant), przesyła kopię faktury firmie, która realizuje usługi faktoringowe (faktorowi). Faktorant otrzymuje nawet 90 procent wartości faktury z odroczonym terminem płatności nawet po 24 godzinach od przekazania dokumentu sprzedaży. Nie ma znaczenia, czy termin płatności widniejący na fakturze, dotyczy 15, 30 czy 45 dni.

Czym zatem różni się faktoring z regresem od faktoringu pełnego? W przypadku faktoringu niepełnego, faktorant nie pozbywa się ryzyka niewypłacalności swojego partnera biznesowego. Firma korzystająca z faktoringu niepełnego, bierze na siebie odpowiedzialność za wykup należności, dlatego w przypadku niewypłacalności, jest zobowiązana do dochodzenia do swoich roszczeń w pojedynkę, wraz z zapłatą prowizji faktorowi, za zrealizowanie usług faktoringowych. Z kolei usługi faktoringu pełnego, pozwalają uniezależnić się od braku spłaty w terminie lub braku jakiejkolwiek zapłaty za dokonaną sprzedaż.

Brak przeniesienia ryzyka niewypłacalności w przypadku faktoringu z regresem jest rekompensowany zdecydowanie niższą kwotą realizacji usług niż w przypadku faktoringu bez regresu. Niskie ceny tego rodzaju finansowania sprawiają, że faktoring z regresem jest wybierany przez firmy, który dobrze znają rynki zbytu, na które dostarczają swoje towary lub usługi. Wiedza na temat specyfiki kontrahentów biznesowych, a także znajomość sytuacji na rynku, pozwala zachować ryzyko niewypłacalności wraz z zaoszczędzeniem określonej sumy pieniędzy.

Jak faktoring niepełny pomaga Twojej firmie?


Faktoring niepełny posiada wiele zalet, o których każdego roku przekonują się tysiące przedsiębiorstw w Polsce. Faktoring niepełny pozwala na poprawę płynności finansowej wewnątrz przedsiębiorstwa i pozyskanie środków finansowych na realizację pozostałych zobowiązań. Korzystając z tego rodzaju finansowania, przedsiębiorstwo otrzymuje szybszy dostęp do środków finansowych z tytułu sprzedaży towarów lub usług, dzięki czemu jest w stanie terminowo spłacić zobowiązanie względem Urzędu Skarbowego, ZUS, leasingodawcy czy zapłacić wynagrodzenia swoim pracownikom