Inwestycje.pl

« Powrót

Deweloperzy z rekordową dywidendą. Pytanie, czy nie po raz ostatni?

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych powoli dobiega końca coroczny sezon dywidendowy. Tym razem, zgodnie z oczekiwaniami, na rekordowo sowity zastrzyk gotówki mogą liczyć akcjonariusze czołówki deweloperów mieszkaniowych. Niestety, bez gwarancji powtórki w przewidywalnej przyszłości.
 
Co roku większość zarządów spółek giełdowych podejmuje decyzje, zatwierdzane następnie przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, o podziale wypracowanego w minionym roku zysku netto przedsiębiorstwa na część wypłacaną akcjonariuszom oraz zatrzymaną w firmie z zamiarem przeznaczenia jej na cele inwestycyjno-rozwojowe. Jak wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl spółki chętnie wypłacające dywidendy, a tym samym określane jako dywidendowe, są zazwyczaj dużo lepiej postrzegane przez rynek, inwestorów, zarządzających funduszami akcji czy wreszcie analityków giełdowych opracowujących rekomendacje inwestycyjne. 
 
Politykę dywidendową deweloperów mieszkaniowych notowanych na GPW na tle całej stawki giełdowej można określić jako zdecydowanie zadowalającą. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, ponad połowa z nich podzieli się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Dynamiczny wzrost rok do roku notuje natomiast suma wypłacanych dywidend spółek deweloperskich oraz ich średnia stopa, czyli iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję i jej kursu. Niestety coraz trudniej o przesłanki potwierdzające kontynuację tego optymistycznego trendu tak w roku przyszłym, jak i latach kolejnych.
 

Spółka

Zysk netto* 2017 mln zł

Dywid. 2017

Dywid./akcję

Akt. DY**

Dzień Dywid.

Dzień wypłaty

mln zł

Archicom

57,28

42,25

1,65

11,37%

05.06.2018

19.06.2018

Atal

179,72

137,05

3,54

10,44%

25.06.2018

2/9.07.2018

Dekpol

20,77

9,87

1,18

2,86%

20.08.2018

28.08.2018

Dom Development

186,11

189,76

7,60

10,87%

26.06.2018

04.07.2018

i2 Development

41,67

10,86

1,12

7,00%

10.09.2018

20.09.2018

Inpro

30,31

10,01

0,25

4,76%

16.08.2018

30.08.2018

JHM Development

16,80

2,08

0,03

1,96%

31.07.2018

30.09.2018

LC Corp

80,24

107,41

0,24

10,12%

23.07.2018

31.07.2018

Lokum Deweloper

76,63

15,12

0,84

4,88%

02.05.2018

11.05.2018

Robyg

135,49

86,82

0,30

b.d.

07.05.2018

14.05.2018

Ronson

9,46

9,84

0,06

5,17%

25.09.2018

04.10.2018

 
Dywidendy za 2017 rok uchwalone przez WZA do wypłaty przez deweloperów mieszkaniowych notowanych na GPW
* Dotyczy wyników skonsolidowanych
**Aktualna stopa dywidendy (Akt. DY) obliczona dla notowań giełdowych z dnia 7.08.2018
Opracowanie: RynekPierwotny.pl na podst. raportów spółek
 
Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl na pierwotnym rynku mieszkaniowym ubiegły rok przyniósł kolejną odsłonę koniunkturalnej prosperity, która ponownie zaowocowała historycznymi rekordami kontraktacji oraz przekazań lokali deweloperskich, a co za tym idzie profitów finansowych. W związku z tym trudno się dziwić sytuacji wysypu decyzji zarządów spółek deweloperskich o wypłacie akcjonariuszom sowitych dywidend.
 
Co ciekawe, tym razem liczba spółek deweloperskich o profilu stricte mieszkaniowym, których WZA zatwierdziły decyzje o wypłacie dywidendy wyniosła jedenaście, czyli dokładnie tyle samo co przed rokiem. Za to suma wypłaty dywidend wzrosła z 396 mln zł w roku ubiegłym do bagatela - 621 mln zł w bieżącym, czyli grubo o ponad połowę. Żadna inna branża notowana na warszawskiej GPW nie mogła by nawet pomarzyć o tego typu progresie osiągniętym zaledwie w ciągu jednego roku. Za tym wzrostem zwyżkowała także średnia stopa dywidendy wypłacanej przez mieszkaniowych deweloperów giełdowych z 5,52 proc. do 5,88 proc. rok do roku.
 
Po raz kolejny w kwestii dywidendowej klasą samą dla siebie pozostaje Dom Development, który już szósty rok z rzędu wypłaca swoim akcjonariuszom praktycznie cały wypracowany zysk netto, a nawet powiększony - jak w roku bieżącym - o nawiązkę z kapitału zapasowego. Tym razem będzie to w sumie - bagatela - blisko 190 mln zł, czyli 65 mln zł więcej niż przed rokiem, owocujące prawie 11-proc. stopą dywidendy. Pod tym względem Dom Development należy do ścisłej stawki liderów nie tylko w szeregach  branży deweloperskiej, ale w ramach wszystkich spółek notowanych na GPW. 
 
Natomiast w przypadku aż czterech spółek (Archicom, Atal, Dom Development, LC Corp) stopa dywidendy przekracza obecnie poziom 10 proc., czyli w granicach 4-krotności rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, będących najczęściej stosowaną stopą odniesienia (benchmarkiem) dla oceny wysokości wypłacanej przez spółki giełdowe dywidendy.  Tym samym u większości czołowych rodzimych spółek deweloperskich o profilu mieszkaniowym obserwujemy ciąg dalszy materializacji tendencji dzielenia się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami. Pytanie, czy z nadziejami na utrzymanie tej tendencji w kolejnych latach.
 
Jak zauważa portal RynekPierwotny.pl mimo tak optymistycznej sytuacji generowania zysków przez deweloperów mieszkaniowych, niestety kursy ich akcji mierzone indeksem WIG-nieruchomości pozostały rok do roku praktycznie na niezmienionym poziomie. Co gorsza od początku bieżącego roku, roku pod wieloma względami rekordowym na pierwotnym rynku mieszkaniowym, branżowy indeks giełdowy znajduje się w regularnym trendzie spadkowym. Nie jest to najlepszy prognostyk dla koniunkturalnego boomu tak na bliższą, jak i nieco bardziej odległą przyszłość.
 
Jednak największym problemem branży deweloperskiej, z którym być może będzie ona musiała się zmierzyć w stosunkowo bliskiej perspektywie, są plany likwidacji otwartych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia. W takiej sytuacji nawet największe spółki deweloperskie budujące mieszkania, będą zmuszone do akumulowania kapitałów z myślą o finansowaniu przyszłej działalności. Zapewne mocno ograniczyłoby to skalę wypłacanych dywidend,  a co za tym idzie atrakcyjność inwestycyjną akcji deweloperów mieszkaniowych.
 
Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl