Inwestycje.pl

« Powrót

Praktyki z Inwestycje.pl

Inwestycje.pl - wiodący portal o tematyce finansowo-inwestycyjnej poszukuje osób do odbycia praktyk.
 
Czego oczekujemy:
 
 
Co oferujemy:
 
 
Zainteresowanie tematyką finansową mile widziane
 
Osoby zainteresowane odbyciem praktyk prosimy o przesłanie CV na adres email: praca@inwestycje.pl
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko praktykanta/tki prowadzonego przez Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”
 
Informujemy, że Administratorem Danych jest Inwestycje.pl S.A z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław.  Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.