Inwestycje.pl

« Powrót

Nowelizacja o przewadze kontraktowej skierowana do II czytania w Sejmie

Sejmowe komisje gospodarki i rozwoju oraz rolnictwa i rozwoju wsi skierowały do drugiego czytania w Sejmie rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Jej celem jest ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych przy dostawach żywności.

Posłowie wprowadzili do dokumentu jedną poprawkę zgłoszoną przez biuro legislacyjne - w artykule pierwszym spójnik "i" zastąpiono spójnikiem "lub". Dzięki proponowanym przepisom każdy obywatel będzie mógł zgłosić podejrzenie stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Dokument ma zapewnić autorowi zawiadomienia anonimowość.

Przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Jarosław Sachajko z Kukiz'15 wyraził nadzieję, że nowela pozwoli zapobiec marginalizowaniu rolnictwa.

Drugie czytanie projektu odbędzie się podczas rozpoczynającego się jutro (02.10) posiedzenia Sejmu. Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

IAR