Inwestycje.pl

« Powrót

Uniqa w strategii do 2023r. chce utrzymać pozycję lidera na rynku mieszkalnictwa

Uniqa Polska w zaprezentowanej dziś strategii na lata 2019-2023 zakłada m.in. utrzymanie pozycji lidera na rynku ubezpieczeń mieszkalnictwa i wzrost składki przypisanej brutto w tym segmencie o 50% w ciągu 5 lat, przy zachowaniu wysokiej rentowności, poinformował prezes Jarosław Matusewicz. Uniqa zmienia też model sprzedaży, tworząc m.in. 15 biur regionalnych. 

Uniqa ubezpiecza obecnie 50% spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i 40% wspólnot mieszkaniowych pod względem ilościowym. 

"Ubezpieczamy 70% zasobów mieszkaniowych w kraju pod względem ilościowym. To jest klient, którego bardzo dobrze znamy i mamy z nim relacje od lat. Doszliśmy do wniosku, że to podejście do pracy z klientem należy zmultiplikować i wyodrębniliśmy trzy subobszary - Uniqa dla Mieszkalnictwa, Uniqa dla Ciebie i Uniqa dla Biznesu. Mamy różne cele strategiczne w tych obszarach, ale celem nadrzędnym jest postawienie klienta w centrum. Chcemy też być pracodawcą, który zaangażuje swoich pracowników oraz firmą bardzo innowacyjną, co rozumiemy przede wszystkim jako uproszczenie procesów i komunikacji z klientami" - powiedział Matusewicz podczas spotkania prasowego. Dodał, że strategia została już zaakceptowana przez radę nadzorczą i ogłoszona pracownikom. 

Strategia Uniqa w Polsce na lata 2019-2023 zakłada m.in. zachowanie pozycji lidera na rynku mieszkalnictwa oraz dalszy silny wzrost składki przypisanej w tym segmencie w ciągu 5 lat, w stosunku do wyniku na koniec 2018 roku, przy utrzymaniu wysokiej rentowności. Obecnie Uniqa ubezpiecza 80 tys. budynków spółdzielczych i 60 tys. budynków wspólnot mieszkaniowych. 

"Chcemy w Uniqa dla Mieszkalnictwa zachować pozycję lidera i wzrosnąć o 50% w ciągu 5 lat pod względem składki. W Uniqa dla Ciebie i Uniqa dla Biznesu ambicją jest podwojenie składki w ciągu 5 lat przy dobrej rentowności i wysokiej jakości obsługi klienta" - powiedział Matusiewicz. 

Od stycznia przyszłego roku Uniqa zmieni strukturę sprzedaży - powstanie 15 biur regionalnych: 7 biur Uniqa dla Mieszkalnictwa, 5 biur Uniqa dla Biznesu oraz 3 biura Uniqa dla Ciebie. 

"Wychodzimy z myślenia o oddziałach, które robią wszystko. Stawiamy na specjalizację. Dla naszych przedstawicieli serwis będzie taki, jak dotychczas. Chcemy też zrezygnować z tradycyjnych produktów na rzecz modułów, zawierających ochronę ubezpieczeniową i serwis. Myślimy tu o możliwości ubezpieczeń zarówno krótkoterminowych, jak i bezterminowych, w których klient wybiera elementy, jakie są mu potrzebne i serwis, jakiego potrzebuje" - wyjaśnił prezes. 

Uniqa chce sprofesjonalizować sieć dla mieszkalnictwa i mieć lepszy dostęp do klientów detalicznych oraz korporacyjnych. 

"Ubezpieczamy zasoby w tych spółdzielniach, musimy więc mieć sieć dotarcia do klientów. W tej chwili pracujemy nad tym, by dopracować ten model i w ciągu kilku miesięcy z nim ruszyć" - powiedział prezes. 

Matusiewicz wskazał, że strategia Uniqa w Polsce zakłada rozwój organiczny, ale spółka nie zamyka się na akwizycje. 

"Dla Uniqa rentowność jest kluczowa. Wyniki i zyski rosną od kilku lat, realizujemy plany. Strategia mówi tylko o rozwoju organicznym, co nie oznacza, że jeśli byłoby coś naprawdę interesującego, to się temu nie przyjrzymy z uwagą. To musiałoby być coś, co przyniesie lepszą rentowność" - podkreślił. 

Prezes poinformował także, że pięcioletnia strategia uwzględnia spodziewany przez ekonomistów spadek tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych latach. 

Zysk brutto spółek Uniqa Polska na koniec czerwca 2018 r. wyniósł prawie 32 mln zł i był wyższy o 23% w skali roku. Przypis składki w spółce majątkowej zwiększył się o 11% r/r do 648,8 mln zł. Łączna wartość składki przypisanej w spółce życiowe w okresie styczeń-czerwiec br. wyniosła 60,2 mln zł, wobec 452,1 mln zł rok wcześniej.

Uniqa w Polsce reprezentują spółki Uniqa TU SA oraz Uniqa TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - Uniqa Insurance Group AG. 

ISBnews