Inwestycje.pl

« Powrót

Porozumienie akcjonariuszy wezwało do sprzedaży akcji Alchemii po 4,8 zł/ szt.

Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,80 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

Zapisy potrwają od 31 stycznia do 4 marca. Planowana data transakcji nabycia akcji na GPW to 7 marca, a rozliczenie transakcji nabycia ustalono na 12 marca.

Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Impexmetal.

"Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w którym wzywający w wyniku przeprowadzenia wezwania, łącznie będą posiadać 200 000 000 akcji spółki (tj. wszystkie akcje spółki), uprawniające do 200 000 000 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (tj. wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu) stanowiących, 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

"Intencją wzywających jest to, aby w przyszłości, po przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, o którym mowa powyżej, nastąpiło docelowo przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji spółki) i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy dalej.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem. 

ISBnews