Inwestycje.pl

« Powrót

Konsultacje projektu rozporządzenia do ustawy o cenach energii do 18 marca

Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia do ustawy ws. cen energii elektrycznej. Uwagi można przekazywać do 18 marca br., podał resort.

"Głównym celem projektu rozporządzenia jest określenie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, w tym średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz sposobu wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen odniesienia)" - czytamy w komunikacie.

Regulacja dotyczy głównie relacji pomiędzy spółkami obrotu a Funduszem Wypłaty Różnicy Cen. Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na zagwarantowany ustawowo brak wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców w roku 2019 w porównaniu do cen z czerwca 2018 r., zaznaczono. 

Zobacz także: 
Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

Zgodnie z projektem, podstawą rozliczenia będzie stanowiła średnioważona cena energii elektrycznej na rynku hurtowym

"Celem konstrukcji sposobu obliczania średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz kwoty różnicy cen było odzwierciedlenie sytuacji rynkowej oraz uzależnienie wysokości zwrotu od sytuacji na rynku hurtowym w 2018 r. i 2019 r. Cena stanowiąca podstawę rozliczenia będzie kalkulowana co miesiąc. Zaproponowana formuła odzwierciedla sposób kontraktacji energii elektrycznej przez spółki obrotu na dany rok dostaw dla danego odbiorcy energii elektrycznej oraz przynależnych do tego odbiorcy punktów poboru energii elektrycznej" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Kwota różnicy cen dla przedsiębiorstw obrotu obliczana będzie jako iloczyn wolumenu zużycia energii elektrycznej oraz różnicy pomiędzy średnioważoną ceną energii elektrycznej na rynku hurtowym, powiększoną o koszty pozostałe, a ceną energii elektrycznej, która obowiązywała 30 czerwca 2018 r., pomniejszoną o różnicę w podatku akcyzowym.

We wzorze przeznaczonym dla odbiorców końcowych kupujących energię na giełdzie zastosowano algorytm, który na podstawie zużycia energii elektrycznej w danym punkcie poboru energii elektrycznej wyznacza średnioważoną cenę na rynku hurtowym dla tego odbiorcy na podstawie średnioważonych cen dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej, z których dany odbiorca końcowy korzysta. W przypadku obliczania kwoty różnicy cen dla tego odbiorcy zastosowano również pomniejszenie o stawkę akcyzy. Odmiennym podejściem do tego zastosowanego dla przedsiębiorstw obrotu jest powiększenie średnioważonej ceny energii elektrycznej o różnicę pomiędzy kosztami uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia OZE oraz świadectw efektywności energetycznej ponoszonymi przez tego odbiorę w 2018 r. oraz ponoszonymi w roku 2019.

Ponadto rozporządzenie reguluje szczególne przypadki, w których trudno jest określić jednoznacznie cenę stosowaną dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., jak np. w przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę lub korzystanie przez niego w dniu 30 czerwca 2018 r. ze sprzedaży rezerwowej, wskazano w uzasadnieniu.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
InteliWISE SA, Marcin Strzałkowski - Prezes Zarządu, #251 PREZENTACJE WYNIKÓW   startupy.tv| Aleš Blahá, CheckTerra s.r.o.