Inwestycje.pl

« Powrót

Kruk wyemituje obligacje serii AE4 o wartości nominalnej do 115 mln zł

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 115 000 niezabezpieczonych obligacji serii AE4 o wartości nominalnej 1 000 zł każda w trybie oferty prywatnej, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji, podał Kruk. 

"Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 miesiące. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej" - czytamy w komunikacie. 

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie do 30 czerwca 2019 roku.  

Zobacz także: Kruk miał 330,02 mln zł zysku netto, 498,19 mln zł EBITDA w 2018 r.

Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu. Intencją emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, podsumowano. 

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
MEANDRY BIZNESU: Tomasz Czechowicz   Wiadomości z Rynku Nieruchomości, odcinek 10: Konrad Okła (15.03.2019)