Inwestycje.pl

« Powrót

Polnord odpisze kwotę 13,8 mln zł w wynikach za 2018 r.

Polnord podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości należności w łącznej kwocie 13,8 mln zł, podała spółka.

"Przedmiotowa należność wynika z przyznanego spółce przez wojewodę mazowieckiego działającego w imieniu Skarbu Państwa, odszkodowania za wywłaszczenie - na potrzeby budowy drogi ekspresowej S2 - dwóch nieruchomości położonych w Warszawie, dzielnica Wilanów, o łącznej pow. 21 669 m2" - czytamy w komunikacie.

Wartość działek ujęta dotychczas w aktywach spółki wynosiła 19,8 mln zł, podano także.

"Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z którą użytkowanie wieczyste działek przeszło z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa. Wartość działek wskazana w operatach szacunkowych - w oparciu, o które wojewoda mazowiecki wydał decyzje ustalające wysokość odszkodowania za działki na łączną kwotę 6 mln zł - w ocenie spółki jest znacznie zaniżona. Dlatego spółka złożyła od w/w decyzji odwołania, które do dnia dzisiejszego nie zostały rozpoznane" - czytamy dalej. 

Zobacz także: Polnord chce wykupić przedterminowo część obligacji serii NS4 wart. 6,7 mln zł
 
Odpis został ujawniony w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki i grupy kapitałowej za rok 2018 i obciąży jednostkowy oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto spółki za rok 2018, wskazano również.

Prezentowana powyżej wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie, bowiem sprawozdania finansowe spółki są w trakcie badania przez biegłego rewidenta, zaznaczono także. Publikacja sprawozdań finansowych spółki za 2018 rok nastąpi 30 kwietnia 2019 r.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
#4 Śniadanie Inwestorów: CCC SA   #BIZNESwDRODZE, odcinek 4, Bartosz Kazimierczuk, Tower Investments SA