Inwestycje.pl

« Powrót

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

Informacje gospodarcze

Z kraju:

Dziś o 10:00 opublikowane zostaną dane o sprzedaży detalicznej za marzec.
 
Najnowsze badania NBP, obejmujące dane z marca 2019 r., wskazują na przesunięcie oczekiwań konsumentów w kierunku niższej inflacji w Polsce, niż miało to miejsce jeszcze w grudniu, kiedy to NBP publikował ostatnie dane.
 
Żądania płacowe, wzrost cen energii w kraju oraz wysokie ceny ropy naftowej mogą skutkować wzrostem inflacji w Polsce powyżej 3,5% w połowie 2020 roku.
 
Na początku przyszłego roku możliwe byłoby więc złożenie wniosku o podwyżkę stóp proc. – powiedział Jerzy Kropiwnicki, członek Rady Polityki Pieniężnej.
 
Agencja Moody's potwierdziła w piątek długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A2" z perspektywą stabilną. Zdaniem agencji, impuls fiskalny nie będzie skutkować złamaniem ani krajowych, ani unijnych reguł fiskalnych.
W świetle oczekiwań na II kw. 2019 r. można spodziewać się wyraźnego pogorszenia kondycji przedsiębiorstw - wynika z kwietniowej edycji opracowania NBP "Szybki monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw". Badania
koniunktury NBP wskazują na pogorszenie prognoz popytu na II kw., które jest szczególnie silne w przypadku eksportu.
 
Kurs EUR/PLN, przy którym eksport staje się nieopłacalny w I kwartale 2018 roku wynosił 4,00 zł/euro wobec 3,99 zł/euro w IV kwartale 2018 roku - wynika z kwietniowej edycji opracowania NBP "Szybki monitoring. Analiza sytuacji sektora
przedsiębiorstw".

Zobacz także: Gorsze prognozy popytu wśród firm eksportowych i nieeksportowych w II kw.
 
Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło na koniec marca 2019 roku 7.126 mln euro wobec 7.019 mln euro na koniec lutego 2019 r. - wynika z danych NBP.
 
Wzrost produkcji przemysłowej w kwietniu przekroczy 9% - podali w komentarzu po czwartkowych danych GUS analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
 
Biorąc pod uwagę aktualne informacje, prawdopodobna jest stabilizacja stóp proc. w kolejnych kwartałach - wynika z opisu dyskusji na kwietniowym posiedzeniu RPP. Część członków RPP widzi możliwość wystąpienia wyższej od obecnie
prognozowanej inflacji w średnim okresie. RPP uważa, że dynamika PKB w 2019 r. może być wyższa niż wskazano w marcowej projekcji.
 
Zadłużenie w obligacjach, po emisji obligacji OB0521, według stanu na 18 kwietnia wynosi 649.340,324 mln zł - podał resort finansów na stronie internetowej.
 
Ze świata:
 
Dziś o 16:00 w USA opublikowana zostanie sprzedaż nowych domów za marzec.
 
Ostatnia sesja
 
Słabe PMI w Europie wyznaczyły kierunki
 
Końcówka przedświątecznego tygodnia obfitowała w publikacje makro. W czwartek pojawiły się wstępne odczyty PMI w Europie, które nadal podkreślają słabą aktywność w sektorze przemysłu, ale i w usługach, a ostatni miesiąc
przyniósł spadki wskaźników poniżej oczekiwań. Podobny przebieg zanotowały analogiczne wskaźniki w USA jednak tu PMI nadal utrzymują się powyżej bariery 50 pkt. W kraju z kolei produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 5,6% r/r,
powyżej oczekiwań, co wespół z piątkową decyzją Moody’s o pozostawieniu ratingu kredytowego Polski na niezmienionym poziomie wraz utrzymaniem stabilnej perspektywy wspierało złotego.

Zobacz także: Wstępne PMI w centrum uwagi

Wśród wydarzeń okołorynkowych końcówka tygodnia przyniosła kolejne spekulacje medialne w kwestii negocjacji
umowy handlowej. Jedna z agencji prasowych podała w zeszłym tygodniu, że do początku maja może zostać ogłoszone zawarcie umowy handlowej pomiędzy USA a Chinami, a do finalnego podpisania warunków umowy miałoby dojść na
przełomie maja i czerwca. Splot powyższych informacji w ostatnich dniach pierwotnie w czwartek osłabił euro, a w kolejnych dniach nie pozwalał na mocniejsze umocnienie euro, choć EUR-USD lekko wzrósł. Na tym tle złoty
osłabił się do euro dolara, choć w ostatnich dniach ruch został ograniczony. Dług bazowy umocnił się głownie w trakcie czwartkowej sesji, jednak nie miało to większego przełożenia na krajowe dziesięciolatki, które pozostawały dość
stabilne. W poniedziałek amerykańskie Treasuries lekko skorygowały wzrost.
 
Dzisiejsza sesja 
 
Dziś istotne krajowe dane
 
Początek tygodnia po świątecznej przerwie o poranku nie przynosi zasadniczej zmiany percepcji rynków co pomaga w lekkim apetycie na ryzyko prawdopodobnie w oczekiwaniu na postępy negocjacji handlowych Chin i USA. W
trakcie dnia na rodzimym rynku pojawią się wyniki sprzedaży detalicznej, która w przypadku lepszego niż konsensus wyniku może sprzyjać złotemu. Wśród globalnych odczytów uwagę zwraca głownie amerykańska sprzedaż nowych
domów. Tym samym sesja może przynieść odreagowanie złotego po zeszłotygodniowej przecenie, przy dość stabilnym zachowaniu długu. 


 
BM Alior Bank 
 
Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Branża windykacyjna Okiem ANALITYKA #41, Wojciech Bartosik   Popytowe podejście do innowacji