Inwestycje.pl

« Powrót

W KSE są możliwości pokrycia zapotrz. na energię w l. 2019-2020

Dla lat 2019-2020 w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) dostępne są wystarczające możliwości techniczne dla pokrycia krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel.

"Krajowy System Elektroenergetyczny jest systemem bezpiecznym. Poziom rezerwy mocy przekracza wymaganą przez Operatora Systemu Przesyłowego wartość, a przyjęte procedury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa [...] zapewniają bezpieczne dostawy energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Praca KSE zarządzana jest w sposób prawidłowy i z dochowaniem należytej staranności. Z względem bezpieczeństwa KSE, bilans mocy w okresie maj 2019 r. - grudzień 2020 r. należy uznać za poprawny" - napisał Skobel w odpowiedzi na interpelację poselską.

W bilansie uwzględniona została moc budowanych obecnie jednostek wytwórczych, w tym:

- bloku nr 5 w należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Elektrowni Opole (900 MW) od 15 czerwca 2019 r.,

- bloku nr 6 w Elektrowni Opole (900 MW) od 1 października 2019 r.,

- bloku nr 7 w należącej do Taurona Polskiej Energii Elektrowni Jaworzno (910 MW) od 1 grudnia 2019 r.

Sytuacja bilansowa KSE może ulec pogorszeniu, w szczególności w przypadku wystąpienia wysokich temperatur w okresie letnim. Wynika to między innymi ze zwiększenia: 

Zobacz także: Polenergia przedłużyła umowy z Siemens Gamesa na serwis farm wiatrowych

- zapotrzebowania na moc w KSE,

- poziomu ubytków sieciowych z uwagi na temperaturowe ograniczenia przepustowości linii, w szczególności linii na napięciu 110 kV,

- poziomu hydrologicznych ubytków zdolności wytwórczych, wskazał także wiceminister.

"Szacunkowa wartość spowodowana powyższymi czynnikami, mogąca wpłynąć na bilans energetyczny wynosi 2 800 MW" - czytamy dalej.

Wiceminister zwrócił jednocześnie uwagę, że w warunkach obniżenia dostępnej nadwyżki mocy w KSE, dostępny jest import handlowy energii elektrycznej. Techniczne zdolności możliwego importu do Polski wynoszą 1 788 MW. W przypadku wystąpienia niedoborów bilansowych operator systemy przesyłowego zobligowany będzie do zastosowania działań dodatkowych, dzięki którym może uzyskać dodatkowe 1 333 MW mocy w systemie.

"Przedstawione wyżej dane liczbowe pozwalają aktualnie na stwierdzenie, że dla lat 2019-2020 są dostępne wystarczające możliwości techniczne dla pokrycia krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną" - podsumował Skobel.

Przypomniał też, że od roku 2021 spełnienie kryterium wystarczalności generacji w KSE będzie wspierane przez funkcjonowanie rynku mocy.

ISBnews


  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Branża windykacyjna Okiem ANALITYKA #41, Wojciech Bartosik   Popytowe podejście do innowacji