Inwestycje.pl

« Powrót

Dino wyemituje zabezpieczone obligacje o wartości nominalnej do 170 mln zł

Polska podjęło decyzję w sprawie emisji 1 700 zabezpieczonych obligacji na okaziciela łącznej o wartości nominalnej 170 mln zł, podała spółka.

"Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z grupy kapitałowej Dino Polska S.A. Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.

Spólka zapowiedziała też, że papiery te zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot. 

Zobacz także: Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji 3-5-letnich obligacji

Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 26 czerwca 2022 r., podano także.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Inwestorzy.TV z wizytą w magazynach Nextbike Polska SA   Na czym polega unikalność Kool2Play