Inwestycje.pl

« Powrót

Grodno poprawia sprzedaż i rentowność

W I kw. roku obrotowego 2019/20 przychody Grodna wzrosły o 23%, zysk netto o 82% rdr. Przychody na poziomie 135,6 mln zł oznaczają, że był to najlepszy sprzedażowo I kwartał w historii Grodna.

Sprzedaż rosła o 23% rdr, głównie za sprawą rozwoju Grupy o nowie oddziały, a także rozbudowy oferty asortymentowej i specjalistycznych usług budynkowych. Przychody Grupy pozostawały również pod wpływem wzrostów w branży budowlano-montażowej.

Rosnąca sprzedaż przełożyła się na poprawę pozycji wynikowych. W I kw. 2019/20 zysk operacyjny wzrósł o 67% rdr do wartości 1,8 mln zł, natomiast zysk netto o 82% do wartości 1,0 mln zł. Poprawie uległa też rentowność – marża EBIT wzrosła z 1% przed rokiem do 1,3% oraz marża netto z 0,5% do 0,8%.

tys. zł

dane skonsolidowane

dane jednostkowe

IQ 2019/20

IQ 2018/19

rdr

IQ 2019/20

IQ 2018/19

rdr

Przychody ze sprzedaży

135 597

110 645

22,6%

124 600

104 827

18,9%

Zysk na sprzedaży

1 967

1 296

51,8%

1 436

736

95,1%

Zysk z działalności operacyjnej

1 814

1 086

67,0%

1 286

615

108,9%

Zysk brutto

1 314

812

61,9%

843

400

110,6%

Zysk netto

1 043

572

82,3%

673

301

123,1%

EBITDA

3 114

2 232

39,5%

2 408

1 640

46,9%- Ostatnie miesiące były dla nas bardzo udane. Stabilny wzrost zawdzięczamy w dużej mierze rozwojowi organizacji i konsolidacji danych naszych spółek zależnych. W I kw. sporo uwagi poświęcaliśmy integracji wewnątrz Grupy spółki Magma, zakupionej przez nas w grudniu 2018 r. Proces ten przebiega efektywnie, o czym świadczą choćby wykazane wyniki finansowe. Po raz kolejny potwierdzają się nasze wysokie kompetencje w zakresie konsolidacji branży – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

Zobacz także: Ronson Development wypracował ponad 12 mln zł zysku netto w I półroczu 2019 r.W bieżącym roku obrotowym Grodno będzie kontynuować realizację strategii na lata 2017-20, zakładającej dalszy rozwój sieci sprzedaży oraz rozbudowę oferty asortymentowej i kompleksowych usług inżynieryjnych. Grupa dużo uwagi poświęca również rozwojowi sprzedaży w internecie oraz nowym technologiom, m. in. z zakresu automatyki budynkowej, fotowoltaiki, przetwarzania danych i cyfryzacji.


Grodno


Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
Paweł Szczepanik przedstawia: PROSTE NARZĘDZIA W ANALIZIE TECHNICZNEJ | Analiza techniczna   STARFUNDS PRZEŚWIETLA FUNDUSZE: Baltic Capital TFI SA