Inwestycje.pl

« Powrót

Dlaczego nie za każdy wypadek drogowy można uzyskać odszkodowanie?

 Wypadek drogowy to zazwyczaj stres i powód do zmartwienia. Warto jednak już w chwili zdarzenia, zadbać należycie o swoje interesy, aby uzyskać odszkodowanie. Prawo brytyjskie reguluje okoliczności, które uprawniają do wypłaty środków z polisy ubezpieczeniowej oraz wskazuje, kiedy nie otrzymamy żadnej rekompensaty.


Trudności w otrzymaniu pełnej wysokości odszkodowania będą mieli z pewnością sprawcy wypadków, obarczeni odpowiedzialnością za zdarzenie. Zgodnie z brytyjskimi ustawodawstwem wówczas przysługuje im prawo do rekompensaty obniżonej o udowodniony procent winy. Ograniczenie w kwocie zadośćuczynienia dotyczy także pasażerów, którzy podróżowali w samochodzie sprawcy. Jeśli będą współwinni zdarzenia drogowego, wówczas wysokość rekompensaty ulega zmniejszeniu o procent odpowiedzialności, który został im przypisany.

Problematyczne może być także uzyskanie odszkodowania dotyczącego uszczerbku na zdrowiu, jeśli nie dysponujemy dokumentacją medyczną, czyli tak zwanym raportem o swoim stanie zdrowia. Jeśli na miejscu wypadku nie było służb medycznych, po zdarzeniu warto udać się do swojego lekarza, aby po badaniach wydał stosowny dokument. Będzie on podstawą do udowodnienia poniesionych obrażeń, które czasami ujawniają się dopiero po kilku dniach od wypadku.

Dowody niewinności

Uczestnicząc w wypadku, powinniśmy zadbać o dokumentację z miejsca zdarzenia. Największym błędem jest brak zdjęć, obrazujących także stan drogi oraz niewystarczające dane świadków i pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Jeśli sytuacja wymaga pomocy służb, na miejsce warto wezwać policję, która zajmie się wyjaśnieniem przyczyn wypadku. Pamiętajmy, że brak właściwego udokumentowania okoliczności zdarzenia może nas kosztować wiele, włącznie z utratą prawa do rekompensaty.

Niedotrzymanie terminów

Odszkodowania za wypadek nie otrzymamy także w sytuacji, gdy zdarzenie miało miejsce dawno, a my nie zgłosiliśmy roszczenia. Da przykładu, prawo Wielkiej Brytanii jasno precyzuje trzyletni okres na rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. Po tym czasie nic nie uda się zrobić w kwestii uzyskania dla nas rekompensaty. Warto zatem od razu po zdarzeniu zająć się powiadomieniem firmy ubezpieczeniowej, aby dokładnie opisać wypadek i podać wszystkie istotne szczegóły, o których przecież po pewnym czasie możemy zwyczajnie zapomnieć.

Uczestnicząc w wypadku, pamiętajmy, aby przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Wyłączenie silnika, uruchomienie świateł awaryjnych oraz wezwanie pomocy do poszkodowanych to podstawa. Pomyślmy także o zebraniu wyczerpujących informacji o samym przebiegu zdarzenia, jak również jego uczestnikach i ich polisach ubezpieczeniowych. Warto wspomnieć, iż jeśli sprawca nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia, i tak możemy starać się o rekompensatę.

Źródło: https://optimalsolicitors.com/pl/wypadek-drogowy