Inwestycje.pl

« Powrót

FPP, CALPE zalecają ustalenie szczegółowych zasad okresowych przeglądów prawa

Utrzymanie skuteczności i aktualności przepisów prawa wymaga ich stałego monitorowania, dlatego istotne jest przyjęcie szczegółowych zasad okresowych przeglądów prawa. Takie działania powinny zyskać wyższy priorytet w pracach każdego rządu, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

"Przeprowadzanie przeglądów prawa powinno zyskać zdecydowanie wyższy priorytet w działaniach każdego rządu. Stanem optymalnym byłoby przyjęcie okresowych programów przeglądu prawa w formie uchwał Rady Ministrów - wraz ze szczegółowym harmonogramem, wskazaniem osób odpowiedzialnych oraz asygnowaniem odpowiedniego budżetu. Przeglądy prawa powinny być bowiem traktowane jako inwestycja w otoczenie prawne, w jakim funkcjonuje społeczeństwo" - powiedział przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

Można wskazać na potrzebę dokonywania dwóch rodzajów przeglądów prawa: przeglądu prawa w określonym obszarze - niezależnie od okresu obowiązywania określonych rozwiązań oraz przeglądu nowych przepisów, np. po roku do trzech lat od ich wejścia w życie, podano w komunikacie.

"Nie wystarczy zadeklarować dokonanie przeglądu prawa w dość ograniczonym formularzu tzw. oceny wpływu ex post. Jeżeli do tego dodać, że na przeprowadzenie ocen poświęcany jest niewystarczający czas i zasoby - to obecnie przeprowadzane przeglądy nie mogą spełnić swojej roli. Podobnie, jak w przypadku opracowywania planowanej interwencji publicznej, w szczególności projektu aktu prawnego, ramy dokonywania przeglądów obowiązującego prawa powinny być szczegółowo opracowane w formie wzorcowej dokumentacji. Sprawozdania z realizacji programów powinny być obligatoryjnie publikowane, aby ministrowie należycie wywiązujący się z tego zadania zostali wyróżnieni, a zaniedbujący te obowiązki - napiętnowani. Ważnym instrumentem wymuszającym przeglądy prawa może być wprowadzenie zasady, że zmiana określonych rozwiązań ustawowych nie może być przeprowadzona bez uprzedniego, zapowiedzianego przeglądu prawa. Oczywiście, w absolutnie wyjątkowych przypadkach nie wykluczałoby to wprowadzenia pilnych rozwiązań epizodycznych na okres do dwóch lat" - wskazał ekspert CALPE Grzegorz Lang.

Raport FPP i CALPE wskazujący na 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa obejmuje postulaty: ograniczenia zmian prawa, podniesienia efektywności nowych regulacji, prowadzenia regularnych przeglądów obowiązującego prawa, zwiększenia znaczenia oceny skutków regulacji (OSR), eksperckiej oceny projektów aktów prawnych, ograniczenia i kumulowania nowelizacji - wreszcie stanowienia prostych i zrozumiałych aktów prawnych oraz stworzenia przyjaznego systemu dostępu i wyszukiwania obowiązujących regulacji.

Źródło: ISBnews

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych OKIEM PRAWNIKA   Subiektywny Przegląd Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #45