Inwestycje.pl

« Powrót

Karta podatkowa

Nieliczni przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić niewielki zakład usługowy, małą działalność wytwórczo-usługową lub handlową powinni zastanowić się nad taką formą opodatkowania, jak karta podatkowa.

Wybranie takiej formy opodatkowania zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy składania zeznań podatkowych w ciągu roku. Rodzaje działalności gospodarczej, których właściciele mogą skorzystać z takiego opodatkowania, jak karta podatkowa można znaleźć w 3 rozdziale ustawy z 10.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przedsiębiorca, który wybierze taką formę opodatkowania musi się jednak liczyć z tym, że nie będzie miał prawa do odliczenia ulg i odliczeń – z wyjątkiem składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto karta podatkowa zobowiązuje przedsiębiorcę do wydawania rachunków i faktur VAT na życzenie klientów a także do przechowywania ich kopii przez 5 lat. Wysokość podatku przy opodatkowaniu na zasadzie karty podatkowej zawsze ustala właściwy urząd skarbowy.

Zarówno w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i karty podatkowej przedsiębiorcy nie mogą pomniejszyć przychodów swoich przedsiębiorstw o koszty. Zatem, jeśli prowadzenie działalności gospodarczej generuje duże koszty, przedsiębiorca musi się zastanowić, czy skorzystanie z jednej z tych form opodatkowania jest korzystne w przypadku jego firmy.

Agnieszka Salach
Blue Tax Group S.A.
as