Inwestycje.pl

« Powrót

KNF: 20 tys. zł kary dla PZU Asset Management SA

Podczas 95. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, które odbyło się 11 stycznia br., KNF jednogłośnie nałożyła na PZU Asset Management SA karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za niewykonanie w ustawowym terminie obowiązku informacyjnego związanego z zejściem poniżej progu 5% w spółce publicznej AS Solvano Fashion  Group w grudniu 2007 r. 

Komisja zezwoliła ponadto na wprowadzenie zmian w statucie Towarowej Giełdy Energii  SA (TGE) w zakresie dostosowania statutu do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a jednocześnie nie wyraziła zgody na wprowadzenie do statutu zmian polegających na rozszerzeniu:
 
- katalogu towarów giełdowych, które mogą być przedmiotem obrotu o prawa majątkowe, których wartość zależy od wartości rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz prawa majątkowe, których cena zależy od kursów walut,

- przedmiotu działalności TGE o prowadzenie innej działalności związanej z rozrachunkiem obrotu towarami giełdowymi.

Powodem odmowy jest formalna niemożność wykonywania oznaczonej działalności
przez giełdę towarową w obecnie obowiązującym stanie prawnym.
 
... Więcej informacji w załączniku

Źródło: KNF

jn