Bankowy papier wartościowy Samuraj I w ofercie Prestige Banku Millennium

20.04.2011 09:58  Private Banking
Bankowy papier wartościowy Samuraj I w ofercie Prestige Banku Millennium
Bank Millennium prowadzi emisję nowego produktu strukturyzowanego Samuraj I, powiązanego z wartością indeksu NIKKEI 225.

Samuraj I to trzyletni bankowy papier wartościowy denominowany w złotych, z pełną ochroną kapitału w dacie zapadalności. Zysk z produktu uzależniony jest od kształtowania się poziomu indeksu NIKKEI 225, najważniejszego indeksu giełdy papierów wartościowych w Tokio, skupiającego 225 największych spółek notowanych na tej giełdzie.
 

Inwestor zarabia na wzroście indeksu. Finalny poziom partycypacji zależy od poziomu indeksu obserwowanego w ciągu pierwszych osiemnastu miesięcy inwestycji:
- jeżeli indeks nie dotknie lub nie przekroczy 140% wartości początkowej, partycypacja wyniesie 60% (przypadek umiarkowanych wzrostów indeksu);
- jeżeli poziom 140% wartości początkowej indeksu został dotknięty bądź przekroczony, partycypacja wyniesie 30% (przypadek mocnych wzrostów indeksu).

Kwota wykupu produktu Samuraj I obliczana jest na podstawie następującej formuły:
- Jeżeli przez pierwsze 18 miesięcy trwania inwestycji indeks nigdy nie będzie wyższy bądź równy 140% wartości początkowej, w dacie zapadalności Klient otrzyma: 100% + 60% * MAX [0%, WARTOŚĆ KOŃCOWA INDEKSU / WARTOŚĆ POCZĄTKOWA INDEKSU – 1]
- Jeżeli przez pierwsze 18 miesięcy trwania inwestycji indeks chociaż jeden raz będzie wyższy bądź równy 140% wartości początkowej, w dacie zapadalności Klient otrzyma: 100% + 30% * MAX [0%, WARTOŚĆ KOŃCOWA INDEKSU / WARTOŚĆ POCZĄTKOWA INDEKSU – 1]

Najważniejsze informacje o BPW Samuraj I:
- Emitent: Bank Millennium
- Okres subskrypcji: od 15 kwietnia 2011 r. do 22 kwietnia 2011 r., do godz. 16.00
- Data rozliczenia transakcji: 29 kwietnia 2011 r. do godziny 11.00
- Okres inwestycji: 3 lata
- Data wykupu: 2 maja 2014 r.
- Waluta inwestycji: PLN
- Minimalna kwota: 25 000 zł
- Gwarancja kapitału w dacie wykupu: 100% zainwestowanego kapitału w terminie zapadalności.
 
Millennium Bank
 

kk


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste