Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU


Emisja certyfikatów funduszu Investor Private Equity FIZ

30.01.2012 10:47  Venture Capital
Emisja certyfikatów funduszu Investor Private Equity FIZ
Od 7 stycznia do 2 lutego 2012 roku jest prowadzona publiczna emisja certyfikatów inwestycyjnych serii I Investor Private Equity FIZ. Cena emisyjna certyfikatów wynosi 1.478,41 zł i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec ubiegłego roku.

Fundusz aktywów niepublicznych (ang. private equity) jest instytucją zbiorowego inwestowania, która pieniądze zebrane od inwestorów lokuje na rynku aktywów niepublicznych, czyli kupuje akcje w spółkach nienotowanych na giełdach papierów wartościowych jak również udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Po określonym czasie fundusz sprzedaje posiadane walory kolejnemu inwestorowi lub wprowadza je na giełdę. Zysk z inwestycji powiększa aktywa funduszu.

Zarządzający funduszami private equity podejmują decyzje inwestycyjne kierując się głównie wynikami analizy fundamentalnej, która jest właściwa dla inwestycji długoterminowych. Na ich wycenę decydujący wpływ mają czynniki fundamentalne, zależne od sytuacji spółek oraz ich bliższego i dalszego otoczenia. Rynek giełdowy nie zawsze obiektywnie wycenia akcje, niejednokrotnie inwestorzy podejmują decyzje pod wpływem emocji, sporo zamieszania mogą wprowadzić działania spekulacyjne lub niedozwolone manipulacje. Podczas bessy tanieją akcje nawet spółek o dobrej kondycji. Tymczasem wyniki inwestycyjne funduszy private equity są nisko skorelowane z wynikami funduszy inwestujących w akcje notowane na giełdzie. W praktyce fundusze private equity mogą przynosić wysokie zyski, co jednak wiąże się z koniecznością ulokowania kapitału na dłuższy czas, w praktyce 3-10 lat.

Większość funduszy private equity jest niedostępna dla inwestorów indywidualnych. Jednak powiększa się grupa funduszy oferowanych publicznie, dostępnych dla każdego inwestora.  Przykładem jest Investor Private Equity FIZ, który  od rozpoczęcia działalności, tj. od września 2007 roku zarobił blisko 48 proc. Wartość aktywów netto funduszu Investor PE FIZ według ostatniej wyceny wynosi 163 mln zł a jego certyfikaty są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jan Mazurek
Główny Analityk
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

kk

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

  • Co to za wynik? W 5 lat 48 procent? Syf a nie wynik! J

    ~Greg   (10 kwietnia 2012 o 20:06)   Zgłoś spam
    Oceń komentarz:
    50%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie