Fundusz TFI Capital Partners przebił rynek o ponad 40%

11.01.2016 11:47  Venture Capital
Fundusz TFI Capital Partners przebił rynek o ponad 40%
  • Podsumowanie pierwszych 5 kw. komercyjnego istnienia CP FIZ: +34,1% (CP Private Equity), +25,9% (CP Absolute Return). Stopa zwrotu subfunduszy CP FIZ przewyższa szeroki rynek akcji o aż 41-49 pkt. proc. (WIG -15,3%);
  • W IV kw. 2015 roku wyceny subfunduszy CP FIZ przebiły WIG o 9-10 pkt. proc.;
  • Oczekiwania na 2016 rok: najciekawsze sektory to konsumpcja, przemysł, technologia i eksporterzy; banki, energetyka i surowce przestały być „nieinwestowalne”; globalnie kluczowe będą decyzje Fed, spodziewana słabość emerging markets i dużych spółek z GPW; likwidacja OFE w trakcie 2 lat

Zarządzający subfunduszami CP FIZ udowodnili już na samym starcie w IV kw. 2014 roku (pierwszy kwartał komercyjnego istnienia CP FIZ), że potrafią zarabiać podczas solidnych spadków na rynku akcji. Podobna sytuacja miała miejsce w II, III i IV kw. 2015 r., a w okresie giełdowych zwyżek (I kw. 2015 r.) subfundusze CP FIZ zyskały 2-3 razy więcej niż WIG. W ostatnim kwartale 2015 roku subfundusz CP Absolute Return zanotował stopę zwrotu +2,2%, a CP Private Equity +3,3%. Indeks szerokiego rynku akcji WIG stracił w tym czasie 6,7%.

- Sprawdziły się nasze oczekiwania co do sytuacji makro oraz poszczególnych sektorów gospodarki. Trafnie dobieraliśmy również poszczególne składniki naszych portfeli inwestycyjnych. Dodatkowo czasowo stosowaliśmy efektywne strategie zabezpieczające, chroniące kapitał inwestorów. W kolejnych okresach know-how, wiedza, doświadczenie i wyczucie zespołu TFI Capital Partners będą nadal pracowały na pomnażanie oszczędności inwestorów CP FIZ, których z kwartału na kwartał – pomimo elitarności funduszu – jest coraz więcej – powiedział Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

W rok 2016 zarządzający TFI Capital Partners wkraczają z ciekawymi możliwościami inwestycyjnymi i przekonaniem, że będzie to dobry rok dla posiadaczy certyfikatów CP FIZ.

- W zakresie naszych inwestycji private equity skupiamy się m.in. na rynku żywności ekologicznej, gdzie mamy już pakiet większościowy w wiodącej spółce na rynku polskim – Symbio SA. Patrząc na rynek giełdowy, uważamy, iż sektory, które przeważaliśmy w 2015 roku, tj. konsumpcja, produkcja przemysłowa, technologia i eksporterzy powinny w 2016 roku zachowywać się lepiej niż pozostałe – powiedziała Joanna Kwiatkowska, Członek Zarządu TFI Capital Partners oraz Zarządzająca Aktywami CP FIZ.

Eksperci TFI Capital Partners oczekują dalszego wzrostu krajowej konsumpcji i dalszego rozwoju spółek z nią związanych. Zarządzający CP FIZ widzą w sektorze przemysłowym atrakcyjnie wycenione spółki, które konsekwentnie zwiększają obecność na rynkach eksportowych, a ich produkty nie konkurują z zachodnią konkurencją wyłącznie ceną, co pozwala na stały wzrost przychodów i poprawę rentowności biznesu. Również spółki technologiczne, w tym producenci gier, wydają się być dobrym pomysłem inwestycyjnym na nadchodzący rok w związku z kolejnymi debiutami gier i ogłaszaniem szczegółów kolejnych projektów. 

Zarządzający z TFI Capital Partners wskazują, iż sektory energetyczny, bankowy i surowcowy – mimo znaczących spadków wycen – obarczone są sporymi czynnikami ryzyka, które nie są jeszcze w pełni odzwierciedlone w cenach. Obecne dużo niższe niż przed rokiem wyceny sprawiają jednak, że TFI Capital Partners przestaje traktować wspomniane sektory jako „nieinwestowalne”. Obecna sytuacja pozwala na bardziej selektywnie podejście.

Specjaliści TFI Capital Partners wskazują, że na rynkach międzynarodowych kluczowymi decyzjami będą decyzje Fed o podwyżce stóp procentowych w USA. Już zresztą obserwujemy ten proces. W połowie grudnia 2015 r. Fed podniósł pierwszy raz od ponad 9 lat stopy procentowe, kończąc z trwającą 7 lat polityką praktycznie zerowych stóp procentowych. W normalnych okolicznościach decyzja ta oznaczałaby jednoznacznie trudne czasy dla rynków akcji, zwłaszcza rynków wschodzących („Nie walcz z Fed”) związane z wycofywaniem się inwestorów amerykańskich z tych rynków.

- Zauważamy jednak, że jednocześnie z zacieśnianiem polityki monetarnej przez Fed następuje luzowanie tejże polityki, wykonywane przez inne banki centralne: europejski, chiński i japoński. Wydaje się, że w takim przypadku trudniej wskazać jednoznaczny kierunek potencjalnych zmian i należy być gotowym na zwiększoną zmienność – powiedziała Joanna Kwiatkowska.

Zarządzający z TFI Capital Partners uważają, że dla ważnej z punku widzenia naszego rynku alokacji globalnych funduszy na rynki wschodzące dużo większe znaczenie niż polityka EBC i innych banków centralnych będzie miała polityka Fed, ponieważ amerykański sektor funduszy inwestycyjnych jest dużo większy niż pozostałych krajów i w konsekwencji można obawiać się dalszego słabszego zachowania emerging markets, w tym polskiego rynku akcji. Na większe ryzyko są narażone duże spółki, więc TFI Capital Partners nadal uważa, że dużo bezpieczniejsze jest inwestowanie w spółki średnie i mniejsze.

- Podtrzymujemy tezę, że w perspektywie 2 lat nastąpi końcowy demontaż OFE, zatem nadal będziemy unikać spółek, w których OFE mają duży udział – zapowiedziała Joanna Kwiatkowska.TFI Capital Partners

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie