Kapitał venture w formie FIZAN - zysk dla biznesu

24.05.2018 12:05  Venture Capital
Kapitał venture w formie FIZAN - zysk dla biznesu Od kilku lat ciekawe projekty biznesowe w Polsce na wczesnym etapie rozwoju są wspierane przez fundusze Venture Capital (VC). Wiele z nich skutecznie łączy kapitał prywatny i publiczny pochodzący z różnych programów realizowanych na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.

Aby taki fundusz mógł optymalnie działać  kluczowa jest kwestia wyboru jego formy prawnej. Mamy do wyboru alternatywną spółkę inwestycyjną (ASI) lub alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI), którym jest fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (FIZAN). Należy też zwrócić uwagę na możliwość działania pod polską lub zagraniczną jurysdykcją.

Utworzenie i prowadzenie funduszu venture capital (VC) w formule FIZAN ze zleconym zarządzaniem portfelem niepublicznym do podmiotu zarządzającego VC wymaga współpracy zespołu zarządzającego i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Od strony operacyjnej i biznesowej jest to korzystne rozwiązanie. FIZAN oferuje łatwość w raportowaniu i monitorowaniu inwestycji, a inwestorom daje tak potrzebne poczucie bezpieczeństwa. TFI prowadzące FIZAN jest w stanie pomóc w pozyskiwaniu inwestorów i kapitałów, choć nie jest to łatwe zadanie. Na bazie swoich kontaktów może wesprzeć w budowaniu networkingu, a poza tym jako instytucja finansowa może uchylić, a czasem wręcz otworzyć drzwi do hermetycznego świata zinstytucjonalizowanego biznesu. Działanie w formie FIZAN przydaje profesjonalizmu i kształtuje zasady ładu korporacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności i autonomii zarządzającego w zakresie prowadzenia bieżącej działalności funduszu. Wysoki poziom bezpieczeństwa w tej strukturze jest jednym z argumentów przemawiającym za tym, dlaczego fundusz VC warto utworzyć właśnie jako FIZAN. Po prostu uwiarygadnia to przedsięwzięcie w oczach inwestorów.

Z prowadzeniem funduszu w formie FIZAN wiążą się także korzyści podatkowe. W zależności od decyzji inwestycyjnej środki z transakcji mogą być przekazane do inwestora (poprzez umorzenie lub poprzez wypłatę przychodu lub dochodu) albo mogą zostać ponownie zainwestowane bez konieczności ich opodatkowania co zwiększa rentowność.

Warto jeszcze zwrócić uwagę że samo TFI nie ingeruje w decyzje inwestycyjne tak długo, jak podmiot zarządzający działa zgodnie ze statutem funduszu, prowadzi prawidłowo dokumentację inwestycyjną i daje rękojmię prawidłowego zarządzania funduszem. W okresie inwestycji to zespół zarządzający podejmuje decyzje zastrzeżone dla udziałowca/akcjonariusza danej spółki i odpowiednie dokumenty przekazuje do TFI. Podobnie przy wyjściu z inwestycji, gdzie podmiot zarządzający prowadzi proces i przygotowuje transakcję. Oczywiście TFI powinno być informowane możliwie na bieżąco.

Wszystkie te czynniki powodują, że fundusze venture capital prowadzone w formule FIZAN mogą efektywniej prowadzić swoją bieżącą działalność i optymalnie wykorzystywać swój potencjał wspierania ciekawych firm i projektów biznesowych, także na wczesnym etapie ich rozwoju.


Wojciech Jabłoński
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w ORIGIN TFI


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie