Jak pogodzić wysokie zyski z bezpieczeństwem

18.10.2012 14:33  Produkty Strukturyzowane
Jak pogodzić wysokie zyski z bezpieczeństwem W obecnych czasach wiele osób poszukuje rozwiązań, które pozwalają na bezpieczne inwestowanie i jednocześnie dają szansę na wysokie zyski. Takie możliwości zapewniają produkty strukturyzowane. Expander zwraca jednak uwagę, że szczególnie warto zainteresować się tymi z nich, które w przeszłości zdążyły już udowodnić swoją wartość. Jednym z nich jest Salsa, która w czasie kryzysu wypracowała zysk wynoszący aż 52,5%.

Obecnie nie jest łatwo uzyskać atrakcyjne zyski bez konieczności narażania się na bardzo wysokie ryzyko. Z drugiej strony unikając ryzyka musimy pogodzić się z tym, że nie zyskamy zbyt wiele. Odsetki od lokat czy obligacji są na tyle niskie, że po zapłaceniu podatku Belki i uwzględnieniu inflacji może się okazać, że w ujęciu realnym ponosimy straty.

Szansę na wysokie zyski przy niskim ryzyku dają nam jednak produkty strukturyzowane. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że zwykle dają gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału. W ich przypadku nie ma więc obawy o utratę zainwestowanych pieniędzy. Można natomiast zyskać znacznie więcej niż lokując pieniądze na bankowych depozytach.

Poszczególne produkty strukturyzowane znacząco się od siebie różnią. Jedne pozwalają zarabiać dzięki zmianom cen akcji, inne dzięki zmianom kursów walutowych czy cen surowców (np. ropy naftowej, złota). Wśród nich są zarówno takie, których wyniki zależą po prostu od cen wspomnianych aktywów jak i oparte na wyrafinowanych strategiach inwestycyjnych.

Produktem strukturyzowanym opartym na strategii pozwalającej zarabiać zarówno dzięki wzrostom i jak spadkom cen akcji jest Salsa. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest to, że nie musimy decydować czy chcemy zarabiać przy wzrostach czy przy spadkach. Strategia (Sharpe Alpha Long Short Allocation) opracowana przez Deutsche Bank pozwala bowiem na jednoczesne zyskiwanie niezależnie od sytuacji na rynku.

Co ważne strategia zdążyła już udowodnić, że jest skuteczna. W marcu 2012 r. zakończyła się pierwsza edycja tego produktu i przyniosła zysk w wysokości 52,5%. Jest on imponujący zważywszy, że został wypracowany w czasie kryzysu (od marca 2008 r. do marca 2012 r.). Również druga edycja tego produktu, która zakończy się za kilka dni przyniesie wysokie zyski – ok. 34%.

Strategia Salsa oparta jest o akcje kilkudziesięciu największych europejskich firm skupionych w pięciu sektorach. Jej sekretem jest to, że decyzje inwestycyjne są podejmowane na podstawie wskaźnika opracowanego przez laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (Williama F. Sharpe’a). Co miesiąc kupowane są akcje z sektora o najlepszym poziomem wskaźnika. Jednocześnie na papierach z sektora o najniższym wskaźniku zajmowana jest krótka pozycja, która przynosi zyski w przypadku spadku ich ceny.

Dzięki takim comiesięcznym zmianom możliwe jest automatyczne dostosowanie się do sytuacji rynkowej. Dodatkowo mechanizm kontroluje zmienność na rynku i zapewnia brak wrażliwości na to, co jest obecnie bardzo groźne dla inwestorów, czyli wahania koniunktury na giełdach.

Jednak nie tylko strategia jest zaletą tego rodzaju produktów. Dzięki konstrukcji produktu nie trzeba płacić podatku od zysków. W całości zostanie więc on wypłacony inwestorom. Dodatkowo produkt zapewnia bezpieczeństwo dzięki gwarancji zwrotu 100% zainwestowanego kapitału.  

Salsa, podobnie jak inne produkty strukturyzowane, nie jest jednak oferowana na bieżąco. Można z niej skorzystać tylko w okresach trwania subskrypcji. Obecnie, w oddziałach firmy Expander, rozpoczął się właśnie kolejny taki okres. Zakończy się on 23 listopada. Inwestycja będzie trwała 3 lata. Minimalna kwota potrzebna do skorzystania z tego rozwiązania to 5 000 zł.

Jarosław Sadowski
Analityk firmy Expander

az


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
inwestowanie