Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU


Koniec 2017 przyniósł wzrost cen lokali mieszkalnych

10.04.2018 12:58  Raporty rynku nieruchomości
Koniec 2017 przyniósł wzrost cen lokali mieszkalnych GUS podał wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w IV kwartale 2017 r. z podziałem na województwa. W stosunku do III kwartału ceny mieszkań w całej Polsce wzrosły o 1.3 %. Biorąc pod uwagę znakomitą koniunkturę na rynku nieruchomości, popyt na lokale mieszkalne, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, oraz wzrost cen materiałów budowlanych i siły roboczej, można stwierdzić, że koniec poprzedniego roku oszczędził nam większych wahań cenowych.
 
Jeżeli  chodzi o dane z poszczególnych województw możemy zaobserwować że ceny lokali mieszkalnych spadły w województwie dolnośląskim, lubuskim i świętokrzyskim o nieco ponad 1%. Natomiast największy wzrost nastąpił w Małopolsce i województwie śląskim, odpowiednio o 3,5 i 3,7%. Na uwagę zasługuje województwo mazowieckie z Warszawą na czele, która jest największym rynkiem nieruchomości w Polsce. Tam Średnie ceny lokali mieszkalnych wzrosły zaledwie o 0,9% w porównaniu z III kw.
 

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH
W CZWARTYM KWARTALE 2017 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

 

Wyszczególnienie

IV kwartał 2017

kwartał poprzedni = 100

POLSKA

101,3

Dolnośląskie

98,7

Kujawsko-pomorskie

101,6

Lubelskie

101,3

Lubuskie

96,8

Łódzkie

101,3

Małopolskie

103,5

Mazowieckie

100,9

Opolskie

103,3

Podkarpackie

100,2

Podlaskie

102,8

Pomorskie

102,8

Śląskie

103,7

Świętokrzyskie

98,8

Warmińsko-mazurskie

100,9

Wielkopolskie

100,5

Zachodniopomorskie

101,8

 
 
Jarosław Skoczeń
Emmerson Realty

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie