Eksport ziarna zbóż wzrósł o 19% r/r do 2,3 mln ton w VII-XI 2018 r.

22.01.2019 11:56  Rolnictwo
Eksport ziarna zbóż wzrósł o 19% r/r do 2,3 mln ton w VII-XI 2018 r. Od początku sezonu 2018/2019 (tj. w okresie od lipca do listopada 2018 r.) z kraju wywieziono 2,3 mln ton ziarna zbóż, o 19% więcej niż rok wcześniej, wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

"Eksport pszenicy ukształtował się na poziomie 991 tys. ton wobec 913 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu (wzrost o 8%). Zwiększył się również wywóz pozostałych zbóż podstawowych, w tym żyta - o 19%, do 276 tys. ton, a jęczmienia dwukrotnie, do 111 tys. ton. Mniejszy (o 12% - 228 tys. ton) był jedynie eksport pszenżyta. Kukurydzy wyeksportowano 584 tys. ton, o 52% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem" - czytamy w raporcie.

Polscy eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (67% wywiezionego ziarna). Zboże eksportowano przede wszystkim do Niemiec (1,3 mln ton - 57% eksportu ziarna z Polski), podano również.

Tradycyjnie, największy wolumen wywozu odnotowano w przypadku pszenicy. Ważnymi odbiorcami tego zboża były: Arabia Saudyjska (580 tys. ton, 59% eksportu tego ziarna), Niemcy (232 tys. ton, 23%), Norwegia (46 tys. ton, 5%) i Egipt (33 tys. ton, 3%). Odbiorcą żyta, jęczmienia i kukurydzy były głównie Niemcy, a owsa - Niemcy i Holandia.

"Eksport produktów pierwotnego przetwórstwa w okresie od lipca do listopada 2018 r. był o 6% mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 256 tys. ton (w wadze produktu). Odbiorcami tych produktów były przede wszystkim kraje UE (z udziałem 85%), w tym zwłaszcza Niemcy (43%). W strukturze asortymentowej dominowały otręby (70 tys. ton) i mąka pszenna (43 tys. ton). Wywóz produktów zbożowych wysoko przetworzonych w okresie lipiec - listopad 2018 r. był o 2% większy niż w tym samym okresie 2017 r. i wyniósł 340 tys. ton (w wadze produktu). Również te produkty wywożono głównie do krajów UE (83% eksportu),w tym do Niemiec (21%)" - czytamy dalej.

Najwięcej wyeksportowano pieczywa i wyrobów piekarskich (263 tys. ton). Łącznie (w ekwiwalencie ziarna) w okresie pierwszych pięciu miesięcy roku gospodarczego 2018/2019 z kraju wywieziono 2,8 mln ton zbóż i przetworów zbożowych wobec 2,4 mln ton w tym samym okresie przed rokiem, podano również.

Przychody z eksportu były o 9% większe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 1,35 mld euro.

Import ziarna zbóż do Polski w okresie pięciu miesięcy sezonu 2018/2019 uległ zmniejszeniu. W okresie lipiec - listopad 2018r. do kraju przywieziono 557 tys. ton ziarna zbóż, o 9% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Spadek importu dotyczył m.in. pszenicy (o 15% do 298tys. ton), jęczmienia (o 26%, do 58 tys. ton) i kukurydzy (o 2%, do 144 tys. ton). Wzrost odnotowano przede wszystkim w przywozie żyta (3,7 razy więcej, do 36 tys. ton). Największymi dostawcami zbóż do Polski były kraje UE (404 tys. ton, 73% importu ziarna), a spoza UE - Ukraina (109 tys. ton, 20%) i Argentyna (22 tys. ton, 4%), wskazano także.

"Import produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa był o 8,5% większy niż w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 i wyniósł 272 tys. ton (w wadze produktu). Ponad 98% importu produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż przywieziono z państw UE (głównie z krajów przygranicznych). Do Polski sprowadzone były m.in. słód (ze Słowacji i Czech), otręby (z Niemiec, Litwy i Słowacji) oraz mąka pszenna (z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Czech).W okresie lipiec - listopad 2018 r. do Polski zaimportowano 121 tys. ton produktów wysokoprze-tworzonych (w wadze produktu), o 4% mniej niż przed rokiem. Również te produkty przywożono głównie z krajów UE (95% importu). Spośród asortymentu tej grupy najwięcej przywieziono pieczywa i wyrobów piekarskich. Sprowadzono je główniez krajów ościennych (Niemcy, Słowacja). Makarony przywożono przede wszystkimz Włoch i Niemiec, a przetwory spożywcze otrzymywane przez spęcznienie lub prażenie ziarna - z Niemiec i Francji" - czytamy.

Łącznie (w ekwiwalencie ziarna) do kraju przywieziono 1 mln ton zbóż i przetworów zbożowych wobec blisko 1,1 mln ton przed rokiem. Wartość importu była o 1% mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 431 mln euro. Saldo handlu zagranicznego zbożami oraz przetworami zbożowymi było dodatnie i w ekwiwalencie ziarna ukształtowało się na poziomie 1,8 mln ton wobec 1,4 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło 919 mln euro i było o 14% większe niż w tym samym okresie sezonu 2017/2018, podsumowano.

ISBnews

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes