Rząd przyjął nowelę łagodzącą ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi

12.03.2019 13:08  Rolnictwo
Rząd przyjął nowelę łagodzącą ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt ustawy zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi - po zmianach więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne.

"Rozszerzono katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne:
- położone w granicach administracyjnych miast,
- w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości,
- nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. 'ogródki przydomowe'" - czytamy w komunikacie.

Dzięki nowym rozwiązaniom - nie mając statusu rolnika indywidualnego - można będzie nabyć nieruchomość rolną m.in.:
- o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
- w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,
- w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,
- w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej, podano także.

Zobacz także: Zmiany w VAT na nektary i napoje zaszkodzą producentom, jak i konsumentom

"Istotna zmiana dotyczy skrócenia z 10 do 5 lat okresu przez który:
- nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość,
- nabyta  nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom" - czytamy także.

Zgodnie z projektem, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia będzie wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR w formie decyzji administracyjnej, a nie - jak do tej pory - przez sąd. W założeniu ma to spowodować, że uzyskanie zgody będzie prostsze i tańsze, podano dalej. 

Zobacz także: 
Zgodnie z oczekiwaniami rolników, rozszerzono katalog osób bliskich - w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów.

Umożliwiono nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

W projekcie określono wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody przez dyrektora generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wskazano także dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.

"Zgodnie z projektem, dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta)" - podkreślono w materiale.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
#BIZNESwDRODZE, odcinek 1, Jacek Rozwadowski, ENEL-MED SA   InteliWISE SA, Marcin Strzałkowski - Prezes Zarządu, #251 PREZENTACJE WYNIKÓW
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes