4 rzeczy, które warto uwzględnić przy planowaniu letniego programu staży i praktyk

30.06.2017 13:10  Społeczności
4 rzeczy, które warto uwzględnić przy planowaniu letniego programu staży i praktyk
Wakacje to gorący okres na rynku staży i praktyk. Dla studentów i absolwentów udział w letnim programie stażowym jest często szansą na udany początek kariery, z kolei dla firmy stanowi on okazję do pozyskania wartościowych pracowników.

Pod warunkiem, że organizacja przygotuje się, w sposób rzetelny, na przyjęcie potencjalnego, przyszłego członka zespołu. 
Wraz z wchodzeniem na rynek pracy kolejnych pokoleń, zmieniają się oczekiwania i potrzeby młodych ludzi względem staży i praktyk. O czym warto pamiętać przy planowaniu letniego programu stażu lub praktyki, tak by realizował on cele biznesowe firmy, ale również zapewniał pozytywne doświadczenia jego uczestnikom? 
 
1. Staż jako narzędzie employer brandingowe 
 
Wiele firm popełnia przy organizacji stażu podstawowy błąd, jakim jest brak solidnej weryfikacji obecnych i przyszłych potrzeb rekrutacyjnych firmy. W efekcie, często okazuje się, że zatrudnieni studenci mają za zadanie uzupełnić bieżące braki kadrowe spowodowane okresem urlopowym, co działa ze szkodą zarówno dla stażystów, jak i dla organizacji.

Przygotowując letni program stażu lub praktyki należy pamiętać o tym, że ma on na celu spełnienie celów rekrutacyjnych oraz employer brandingowych firmy. – Studenci i absolwenci to nasze potencjalne, przyszłe kadry, ale również przyszli partnerzy biznesowi czy kluczowi interesariusze. Warto więc zadbać o to, by wynieśli oni ze stażu lub praktyki w naszej organizacji pozytywne doświadczenia w postaci konkretnej wiedzy i umiejętności, tak by nawet jeśli nie zostaną od razu zatrudnieni, będą chcieli współpracować z nami w przyszłości - mówi Ada Stokowska z firmy Wyjątkowy Prezent, oferującej benefity pracownicze w formie przeżyć.

 Przygotowując program letniego stażu lub praktyki należy więc odpowiednio wcześniej zaplanować jego cele i założenia oraz zakres zadań i obowiązków stażysty. Poza ciekawą treścią edukacyjną, staż powinien też spełniać konkretne wymogi formalne. Pamiętajmy o takich podstawach, jak zawarcie umowy pomiędzy stażystą a firmą, jak również zapewnieniu podstawowego ubezpieczenia (zdrowotnego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków). 
 
2. Rekrutuj z pomysłem
Rekrutacja jest bardzo istotnym elementem wakacyjnego programu stażu lub praktyki. Zwłaszcza wobec rosnącej konkurencji o najlepszych kandydatów do pracy i w efekcie, coraz bardziej kreatywnych i niestandardowych kampanii rekrutacyjnych. Biorąc pod uwagę specyfikę oraz oczekiwania młodych ludzi z pokolenia Y i Z, jak również istotę candidate experience, warto postawić na przemyślany dobór kanałów komunikacji oraz przede wszystkim – atrakcyjny, spójny i przykuwający uwagę przekaz.

Poza obowiązkową obecnością na targach pracy i kariery, zadbajmy o skuteczną komunikację w mediach społecznościowych, gdzie nasza grupa docelowa jest z reguły najbardziej aktywna. Pamiętajmy też np. o zakładce kariera na stronie naszej firmy - powinna stanowić ona wizytówkę organizacji jako pracodawcy i zachęcać do aplikacji na dane stanowisko. W końcu, należy też zadbać o to, by w procesie rekrutacji jasno i transparentnie przekazywać warunki stażu lub praktyki, począwszy od czasu trwania programu, przez możliwość zatrudnienia po jego zakończeniu, aż po wysokość wynagrodzenia. Planując plan działań rekrutacyjnych powinniśmy też zawsze pamiętać o tym, że program stażu lub praktyki ma na celu z jednej strony wyłowienie z rynku pracy talenty, a z drugiej – namierzenie osób, które pasują do klimatu i kultury organizacyjnej naszej firmy. 
 
3. Kluczowy jak mentor
Rozpoczynając współpracę ze stażystą lub praktykantem należy zadbać o jego sprawną adaptację w organizacji, czemu służyć ma efektywny program onboardingowy. Już na etapie planowania programu stażu lub praktyki powinniśmy wyznaczyć wśród pracowników opiekuna, określanego często jako „buddy” bądź mentor.

Spełnia on kluczową rolę w skutecznym wprowadzeniu nowych pracowników w specyfikę funkcjonowania danej organizacji oraz w sprawnym zarządzaniu i wspieraniu stażystów podczas kolejnych etapów wakacyjnego programu. Budując wśród pracowników zespół mentorów powinniśmy pamiętać o tym, że rola ta powinna być przyjęta przez nich przede wszystkim dobrowolnie. Opiekunowie muszą mieć też odpowiednie predyspozycje do prowadzenia stażystów lub praktykantów, warto też zaangażować ich w proces przygotowania programu stażowego już na samym początku, przy planowaniu celów i zakresu zadań. Mentor ma stanowić dla nowego pracownika wsparcie – przekazywać mu kolejne obowiązki oraz weryfikować kolejne etapy staży lub praktyki.

Bardzo ważną kwestią jest w tym kontekście umiejętne przekazywanie informacji zwrotnej na temat postępów. - Rolą mentora oraz pracodawcy jest też zadbanie o to, by stażysta już od początku czuł się komfortowo „na pokładzie” firmy. W tym celu warto zadbać o dodatkowe atrakcje, jak niestandardową integrację pracowniczą czy ciekawe benefity pracownicze, które dodatkowo zmotywują uczestnika staży lub praktyki – mówi Ada Stokowska z firmy Wyjątkowy Prezent. 

4. Nie bój się oceny
 
Przygotowując wakacyjny program stażu lub praktyki należy dopracować go od początku do końca. Dlatego, poza skuteczną rekrutacją, równie ważne jest podsumowanie oraz rzetelna ocena stażu, dokonana przez obie strony umowy. Przy podsumowaniu pracy stażysty powinniśmy wskazać jego mocne strony, wyróżniki i nabyte umiejętności, ale również nie zapominać o konstruktywnej krytyce i wskazaniu kompetencji, nad którymi młody pracownik powinien jeszcze popracować.

Warto przy tym pamiętać, że merytoryczna ocena uczestnika stażu jest istotna zarówno w przypadku, jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie stażysty, ale i wtedy, gdy zakończymy z nim współpracę. Niezależnie od decyzji, każdy uczestnik staży powinien wynieść z niego pozytywne doświadczenia oraz spersonalizowane, wartościowe referencje. Z drugiej strony bardzo ważne jest zadbanie o to, by uzyskać od stażysty całościową, szczerą ocenę programu stażowego. Jest to cenna wskazówka dla firmy, dzięki której ma ona szansę na bieżącą ewaluację programu oraz w efekcie, jego stałe udoskonalanie, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami potencjalnych, przyszłych pracowników. 

Wyjątkowy Prezent
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes