Srebro osłabia się

16.07.2014 09:37  Surowce
Ceny srebra spadły, ze względu na oświadczenia złożone przez  Janet Yellen przed Kongresem USA. Podczas swojego przemówienia, Yellen powiedziała, że Fed powinien kontynuować realizację akomodacyjnej polityki pieniężnej.

Notowania na rynku chińskim, największego na świecie konsumenta metali, poniżej cen światowych, co jest oznaką słabego popytu na rynku fizycznym. Uwagę inwestorów również skierowana jest na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie.

Dane opublikowane wczoraj  przez Ludowy Bank Chin, wykazały, że ilość nowych kredytów wyniosła 1080 mld jenów wobec 870 mld jenów w maju oraz 860,5 mld jenów rok wcześniej, prognoza 915 mld jenów.

Wskaźnik podaży pieniądza M2 wzrósł w czerwcu o 14,7%, wobec 13,4% w maju. Ekonomiści spodziewali się, że indeks wzrośnie o 13,5%.

"Stosunkowo miękka polityka fiskalna odgrywa kluczową rolę w stabilizacji wzrostu gospodarczego" - powiedział analityk Zhang Fan. Według niego, w drugiej połowie rząd może nadal trzymać miękką politykę fiskalną, która może być wykorzystywana do wspierania programów priorytetowych w Pekinie, takich jak wyeliminowanie zniszczonych mieszkań i rozwoju sieci kolejowej. W tym przypadku będzie to wymagało mniej wysiłku niż powszechne łagodzenia polityki pieniężnej.Z punktu widzenia analizy technicznej na wykresie miesięcznym (MN) kurs srebra po spadku do poziomu 26.20 utworzył potencjalna falę pierwszą. Po ukształtowaniu korekty fali drugiej na poziomie 35.15, kurs kontynuuje spadek w postaci potencjalnej fali trzeciej, której zasięg znajduje się na poziomie 11.90 który wynika z 161% zniesienia zewnętrznego Fibonacciego fali pierwszej.


Artur Wesołowski
Consilium Invest


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie