Złoto w trendzie spadkowym, miedź z potencjałem do wzrostów w analizie średnioterminowej

09.10.2018 12:00  Surowce
Analiza średnioterminowa dla rynku złota i miedzi wskazuje  – według ekspertów Aforti Exchange – na trend spadkowy  w odniesieniu do złotego kruszcu, wywołany presją danych z USA, przy jednoczesnym wzroście ceny czerwonego surowca. Zwyżkująca miedź to odpowiedź m.in. na niskie, światowe zapasy. Zagrożeniem na tym rynku może być jednak konflikt na linii  USA-Chiny.

Dobre dane makroekonomiczne z USA, w tym m.in. wskaźniki zatrudnienia na amerykańskim rynku pracy czy indeksy PMI i ISM dla usług, umacniają amerykańską walutę. Z kolei silny dolar – wzmocniony dodatkowo optymistycznymi wypowiedziami przedstawicieli Rezerwy Federalnej oraz szybkim wzrostem rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich – wywołują presję na notowaniach złota. Stąd obserwowany trend spadkowy i zalecana przez analityków ostrożność w odniesieniu do tego surowca. 
 
Jednocześnie, według analityków Aforti Exchange, prognozy dla notowań miedzi są pozytywne, a popyt na metal jest wciąż duży z potencjałem do wzrostów w bieżącym kwartale. Po trzech październikowych sesjach, ceny miedzi – zyskując 2 proc. – osiągnęły najwyższą miesięczną stopę zwrotu, licząc od czerwca 2018 roku. Wynika to między innymi z niskich zapasów tego surowca. Dobrą sytuację na tym rynku mogą jednak zakłócić obawy inwestorów związane między innymi ze skutkami wojny handlowej między Ameryką a Chinami. Niepokój wywołują też wyższe stopy procentowe w USA, a co tym idzie – potencjalnie negatywny wpływ na wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych i tym samym ograniczenie popytu na metale, a w tym miedź.
 
Złoto z rekomendacją ‘ostrożnie’
 
Notowania złota utrzymują się wciąż blisko strefy 1201.00 - 1220.00 USD. Lokalnym wsparciem pozostaje jednak poziom 1190.00 USD, który od początku drugiego tygodnia października 2018 roku znalazł się ponownie pod presją.
Jeżeli dojdzie do jego trwałego zanegowania, notowania złota otworzą sobie drogę w kierunku lokalnego wsparcia w cenie 1133.00 USD. Z takim scenariuszem należy się też liczyć, dopóki popyt nie spowoduje pokonania poziomu 1220.00 USD. 
Źródło: Aforti Exchange - notowania złota w układzie miesięcznym
 
Miedź z potencjałem do wzrostów
 
Po silnym wybiciu sprzed dwóch tygodni, oporem dla ceny miedzi okazał się poziom 284.30 USD. Od tego czasu notowania weszły w korektę, która jednak nie robi większych "szkód" kupującym. Co ważniejsze – na notowaniach miedzi utrzymuje się poziom 272.70 USD, wynikający z 50-proc. zniesienia dominującej świecy tygodniowej. 
 
Dopóki wspomniany poziom będzie się zachowany, można oczekiwać kolejnych prób powrotu powyżej strefy 277.30 - 279.50 i przekroczenia lokalnego oporu w cenie 284.30 USD, a następnie skierowania się notowań miedzi w okolice 300.00 USD.


 
Źródło: Aforti Exchange - notowania miedzi w układzie miesięcznym

Marek Paciorkowski, dyrektor ds. rynków finansowych, Aforti Exchange / Grupa AFORTI
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie