Nowoczesne dzielnice naukowo-biznesowe mogą przyspieszyć tempo zmian innowacyjności w polskich regionach

06.05.2015 15:06  Szkolenia i Konferencje
Nowoczesne dzielnice naukowo-biznesowe mogą przyspieszyć tempo zmian innowacyjności w polskich regionach Nowoczesne dzielnice biznesowo- naukowe w Polsce i w Europie to jeden z tematów wiodących konferencji „Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie”, która odbędzie się 12 maja br. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.

Organizatorami wydarzenia są Politechnika Warszawska oraz członkowie Kreatywnego Mazowsza – inicjatywy łączącej kluczowe podmioty z Mazowsza: instytucje samorządowe, uniwersytety oraz przedsiębiorstwa.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji tej warszawskiej uczelni wyższej.  Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, Ministerstwo Gospodarki, oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Partnerem merytorycznym konferencji jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
Dzięki tworzeniu przestrzeni, gdzie mogą współdziałać uczelnie z biznesem przy wsparciu samorządów lokalnych możliwe jest nie tylko tworzenie innowacji, ale przede wszystkim fundamentów do stabilnego wzrostu gospodarczego oraz lepszych warunków życia wszystkich mieszkańców. - Dzięki czerpaniu z najlepszych europejskich i światowych wzorców mamy szansę zniwelować dystans jaki mają do pokonania polskie regiony względem najbardziej innowacyjnych ośrodków w UE - podsumowuje Łukasz Sztern, CIO Kreatywnego Mazowsza.

- Na tle regionu, Polska dysponuje największą liczą absolwentów wydziałów naukowych i technicznych zatrudnionych w regionalnych klastrach innowacyjnych, jednak w przypadku porównaniu wydatków na badania i rozwój wyprzedzają nas znacznie takie kraje jak Łotwa, Estonia, czy Czechy – mówi Łukasz Sztern, Chief Innovation Officer w Kreatywnym Mazowszu.
- Przykładowo Mazowsze dysponuje najlepszą infrastrukturę badawczą w Polsce, ale często jest ona niewykorzystana w zakresie wdrażania rozwiązań biznesowych, z uwagi na brak dostatecznego wsparcia w zakresie transferu technologii i instytucji otoczenia biznesu, które mogą wspierać powstawanie innowacji. – dodaje Sztern.

Dzielnice innowacji, przestrzenie kreatywne w miastach i nowoczesne dzielnice naukowo-biznesowe decydują obecnie o tempie innowacyjności całych regionów w Unii Europejskiej i na świecie. By polska gospodarka mogła konkurować z najbardziej innowacyjnymi regionami w UE, takimi jak Szwecja - dalej Dania, Niemcy i Finlandia, które inwestują najwięcej środków w badania naukowe i innowacje, konieczna jest nie tylko nowoczesna infrastruktura badawcza, środki finansowe, dzięki którym możliwe jest prowadzenie prac B+R, ale również odpowiednie podejście i zarządzanie, dzięki któremu stymulowany jest wzrost innowacyjnych projektów, zakładane są nowe firmy i wdrażane są rozwiązania, dzięki którym w regionach podwyższa się jakość życia.

Takie miasta jak  Barcelona, Berlin czy Kopenhaga to miejsca, gdzie konsekwentnie od lat realizowane są projekty, dzięki którym nie tylko zwiększono innowacyjność całych regionów, ale również w znaczący sposób poprawiono jakość życia mieszkańców.