PPP dla podniesienia jakości wykonywanych zadań publicznych

18.09.2018 13:41  Szkolenia i Konferencje
PPP dla podniesienia jakości wykonywanych zadań publicznych Zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji publicznych to jeden z celów nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jutro wchodzi w życie tak zwana duża nowelizacja ustawy o PPP, a dzisiaj wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik otworzył konferencję pod hasłem "Nowa rzeczywistość PPP".

Minister podkreślił, że partnerstwo publiczno-prywatne będzie skutkowało podniesieniem efektywności i jakości wykonywanych zadań publicznych. Dodał, że rząd w zakresie rozwijania PPP stawia sobie bardzo ambitne cele. Zakłada zawarcie do końca roku 2020-stu nowych umów PPP. Drugi cel to uruchomienie przynajmniej dziesięciu nowych postępowań, gdzie stroną publiczną będzie strona rządowa. Chce ona również doprowadzić do tego, by 5 procent budżetowych nakładów inwestycyjnych było realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Witold Słowik zaznaczył, że ważne jest również poprawienie skuteczności prowadzenia negocjacji w zakresie zawierania umów PPP. Podkreślił, że w pierwszym półroczu zostało zawartych 10 nowych PPP, co odpowiada ilości nowych partnerstw zawartych przez cały ubiegły rok. Jak wyjaśnił, na podstawie ustawy, która weszła w życie w pierwotnym kształcie na początku roku 2009, a teraz została w znaczący sposób znowelizowana, zawarto 140 umów PPP, z czego na dzień dzisiejszy funkcjonuje 126.

Wartość wszystkich tych partnerstw wynosi około 5 miliardów 600 milionów złotych, co oznacza, że na jedną umowę przypada poniżej 50 milionów złotych - wyjaśnił wiceminister Słowik. Przypomniał, że prawie wszystkie partnerstwa są zawarte przez samorządy. Jest tylko jedno partnerstwo, gdzie stroną publiczną jest strona rządowa. Chodzi o PPP, dotyczące budynku nowego sądu w Nowym Sączu.

Rozwój PPP oraz przyspieszenie inwestycji w nowoczesną infrastrukturę to kluczowe założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Witold Słowik podkreślił, że w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego prowadzone są szkolenia, doradztwo, zmieniane jest prawo. Wszystko po to, by wykorzystać formułę PPP do podniesienia jakości usług publicznych i infrastruktury publicznej.

IAR


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes